Wiki - KEONHACAI COPA

Thảo luận Wikipedia:Bạn có biết/2023/Tuần 5

Xem các bài viết đã được chọn: 1234

Đề cử[sửa mã nguồn]

IShowSpeed[sửa mã nguồn]

Bên tiếng Việt dịch có đúng nghĩa là "người ảnh hưởng", dịch thay vào đọc rất không ổn nên mình giữ nguyên từ gốc tiếng Anh. Từ này chỉ chú thích được thôi. – Bing Chilling 16:35, ngày 24 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Victor311 Bạn nghĩ sao cho cụm từ "hiện tượng mạng"? -  Khang  17:28, ngày 25 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809 Bạn thử ghép cụm từ đấy vào đọc xem có hợp không. Mình đọc vào cũng thấy ok – Bing Chilling 16:44, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Mình cũng thấy phù hợp đấy, từ đó cũng mang nghĩa tương tự. -  Khang  16:51, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809 Đã sửa – Bing Chilling 04:37, ngày 27 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Baoothersks Để mai mình chú thích vì giờ mình đang trên điện thoại, sửa đổi khó lắm. – Bing Chilling 16:38, ngày 24 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chưa đồng ý @Victor311: Câu này có ý là việc xúc phạm một người chơi nữ là một vi phạm nhỏ? Có thể câu này thể hiện thiên vị. Còn việc bị cấm vì có hành vi xấu thì cũng có thể là thông tin tiêu cực về một người còn sống. NHD (thảo luận) 22:01, ngày 29 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài chọn[sửa mã nguồn]

Lutjanus bohar[sửa mã nguồn]

Sunarjo Kolopaking[sửa mã nguồn]

Đường Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh[sửa mã nguồn]

Emma Tucker[sửa mã nguồn]

Antar Lintas Sumatera[sửa mã nguồn]

Giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi[sửa mã nguồn]

Rush Hour (phim 1998)[sửa mã nguồn]

Nakajima Miyuki[sửa mã nguồn]

@Mintu Martin: Phần "ăn khách và thoái trào" không thấy thông tin thoái trào ở đâu. NHD (thảo luận) 01:53, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

☑Y Đã sửa tên đề mục –  Jimmy Blues  04:44, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Công thức Viète[sửa mã nguồn]

Tăng huyết ápNgày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp[sửa mã nguồn]

Dr. Voirloup💬 15:41, ngày 28 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Marlis Rahman[sửa mã nguồn]

Rạp Pathé (Hà Nội)[sửa mã nguồn]

Ando Saeko[sửa mã nguồn]

@GDAE: Bài viết xong chưa vậy bạn? NHD (thảo luận) 00:42, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@DHN đã xong. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 03:11, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lê Thị Nhị[sửa mã nguồn]

Đặng Tiến Vinh[sửa mã nguồn]

Sự cố đồi 192[sửa mã nguồn]

Nguyễn Thị Ngọc Vinh[sửa mã nguồn]

  • …Bà phi họ Nguyễn Mậu của chúa Trịnh Doanh đã được chồng cho quyền rút một bài thi bất kỳ trong số các bài bị đánh rớt trong kỳ thi Hội để đổi thành thi đậu …?
  • …Bà phi họ Nguyễn Mậu của chúa Trịnh Doanh đã tìm cách gian lận để em trai mình đỗ khoa thi Hội song thất bại vì sự bất cẩn của người lại phòng …?

 Chưa đồng ý Nội dung trọng tâm chưa được làm rõ, cụ thể là bài viết Nguyễn Thị Ngọc Vinh, câu bạn có biết hơi dài, bạn có thể sửa lại The Phunguese Han (Thảo luận) 12:24, ngày 29 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý @TT 1234: Một số nguồn còn là liên kết trần. Bạn nên thêm đầy đủ thông tin cho các nguồn sử dụng. NHD (thảo luận) 00:41, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đã thêm
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Wikipedia:B%E1%BA%A1n_c%C3%B3_bi%E1%BA%BFt/2023/Tu%E1%BA%A7n_5