Wiki - KEONHACAI COPA

Thảo luận Wikipedia:Bạn có biết/2023/Tuần 5

Xem các bài viết đã được chọn: 1234

Đề cử[sửa mã nguồn]

IShowSpeed[sửa mã nguồn]

IShowSpeed November 2021 (52502829419).jpg
Bên tiếng Việt dịch có đúng nghĩa là "người ảnh hưởng", dịch thay vào đọc rất không ổn nên mình giữ nguyên từ gốc tiếng Anh. Từ này chỉ chú thích được thôi. – Bing Chilling 16:35, ngày 24 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Victor311 Bạn nghĩ sao cho cụm từ "hiện tượng mạng"? -  Khang  17:28, ngày 25 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809 Bạn thử ghép cụm từ đấy vào đọc xem có hợp không. Mình đọc vào cũng thấy ok – Bing Chilling 16:44, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Mình cũng thấy phù hợp đấy, từ đó cũng mang nghĩa tương tự. -  Khang  16:51, ngày 26 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Khangdora2809 Đã sửa – Bing Chilling 04:37, ngày 27 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Baoothersks Để mai mình chú thích vì giờ mình đang trên điện thoại, sửa đổi khó lắm. – Bing Chilling 16:38, ngày 24 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chưa đồng ý @Victor311: Câu này có ý là việc xúc phạm một người chơi nữ là một vi phạm nhỏ? Có thể câu này thể hiện thiên vị. Còn việc bị cấm vì có hành vi xấu thì cũng có thể là thông tin tiêu cực về một người còn sống. NHD (thảo luận) 22:01, ngày 29 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đặng Tiến Vinh[sửa mã nguồn]

 • ...cả 4 người con trai của Hà Quận công Đặng Tiến Vinh do chính thất sinh ra đều được phong tước Quận công?
  @NhacNy2412: Con Quận công được phong Quận công có gì đặc biệt không? NHD (thảo luận) 21:56, ngày 29 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN Ấm phong 1 người con thì không, nhưng 1 nhà hẳn 5 quận công thì có. Thời Lê Trịnh, ngoại trừ hoàng thân quốc thích thì gần như hiếm có ai lên tới chức Công cao nhất là Quốc công, ngay cả những đại công thần hay nắm chức quyền lớn như Nguyễn Hữu Chỉnh cũng chỉ lên tới Quận công, thậm chí nhiều người chỉ được truy phong Quận công sau khi qua đời để coi như là khen tặng công lao. Mặc dù Việt Nam không cho tập tước (con thừa hưởng tước của cha) nhưng cho ấm phong (con hưởng phước cha mà được phong tước), nhưng thường chỉ có 1 người con thừa kế (con trưởng/con đích) được 1 tước vị, nhưng cũng chỉ là tước vị thấp chứ không cao như Quận công. Dòng họ Đặng này đặc biệt vì thuộc dạng "gia thần" của chúa Trịnh, từ thế hệ này đến thế hệ khác đều vào triều làm quan, nắm giữ binh quyền, quyền lực lớn, nên các hậu duệ được phong Quận công khá sớm, không những sớm mà còn nhiều. Điều này ứng với câu "Đánh giặc họ Hàm, làm quan họ Đặng" trong Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú. Thời kỳ này gần như không có gia tộc nào so được với 2 gia tộc này, còn riêng về chức tước thì 1 nhà vài Hầu tước đã khó, 1 nhà hẳn 5 Quận công là cực kỳ hiếm Nhac Ny Talk to me ♥ 00:50, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NhacNy2412 Bạn có nguồn nào liệt kê hết các con cái của nhân vật không? Nguồn Phan Huy Chú nói ông có 7 người con nhưng con số này mâu thuẫn với số người được liệt kê. NHD (thảo luận) 07:24, ngày 31 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN Tôi tham khảo từ nguồn chính là Ngô Thế Long, chính trong nguồn này cũng có mâu thuẫn khi ở trang 382 có nhắc tên Đặng Sức (hay Đặng Thế Sức). Nhưng đến trang 472 thì chỉ liệt kê tất cả các người con còn lại, trừ nhân vật Đặng Sức này. Ngoài ra nhân vật này còn được nhắc đến trong nguồn Văn nghệ dân gian Hà Tây. Nhac Ny Talk to me ♥ 09:14, ngày 31 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NhacNy2412 Vấn đề là ý khẳng định "cả 4 người" nên cần có nguồn cho thấy ông này chỉ có 4 người con trai với bà chính thất, còn nếu không thì không nên khẳng định. NHD (thảo luận) 02:07, ngày 1 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN Trong nguồn Ngô Thế Long chỉ liệt kê 4 người Nhac Ny Talk to me ♥ 02:17, ngày 1 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NhacNy2412 Nhờ bạn thêm nguồn đó cho thông tin có 4 người con trai. NHD (thảo luận) 07:54, ngày 2 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN Đã thêm Nhac Ny Talk to me ♥ 09:22, ngày 2 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sự cố đồi 192[sửa mã nguồn]

Nguyễn Thị Ngọc Vinh[sửa mã nguồn]

 • …Bà phi họ Nguyễn Mậu của chúa Trịnh Doanh đã được chồng cho quyền rút một bài thi bất kỳ trong số các bài bị đánh rớt trong kỳ thi Hội để đổi thành thi đậu …?
 • …Bà phi họ Nguyễn Mậu của chúa Trịnh Doanh đã tìm cách gian lận để em trai mình đỗ khoa thi Hội song thất bại vì sự bất cẩn của người lại phòng …?

 Chưa đồng ý Nội dung trọng tâm chưa được làm rõ, cụ thể là bài viết Nguyễn Thị Ngọc Vinh, câu bạn có biết hơi dài, bạn có thể sửa lại The Phunguese Han (Thảo luận) 12:24, ngày 29 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

 • Bà Chính phi của chúa Trịnh Doanh đã rút một bài thi bất kỳ trong số các bài bị đánh rớt trong kỳ thi Hội để đổi thành thi đậu …?
 • Bà Chính phi của chúa Trịnh Doanh đã tìm cách gian lận để em trai mình đỗ khoa thi Hội …?
Chưa đồng ý @TT 1234: Một số nguồn còn là liên kết trần. Bạn nên thêm đầy đủ thông tin cho các nguồn sử dụng. NHD (thảo luận) 00:41, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đã thêm

Bài chọn[sửa mã nguồn]

Lutjanus bohar[sửa mã nguồn]

Sunarjo Kolopaking[sửa mã nguồn]

Đường Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh[sửa mã nguồn]

Emma Tucker[sửa mã nguồn]

Antar Lintas Sumatera[sửa mã nguồn]

Giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi[sửa mã nguồn]

Rush Hour (phim 1998)[sửa mã nguồn]

Nakajima Miyuki[sửa mã nguồn]

@Mintu Martin: Phần "ăn khách và thoái trào" không thấy thông tin thoái trào ở đâu. NHD (thảo luận) 01:53, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

☑Y Đã sửa tên đề mục –  Jimmy Blues  04:44, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Công thức Viète[sửa mã nguồn]

Tăng huyết ápNgày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp[sửa mã nguồn]

Dr. Voirloup💬 15:41, ngày 28 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Marlis Rahman[sửa mã nguồn]

 • ...Marlis Rahman tuyên thệ nhậm chức thống đốc Tây Sumatra trong một bãi đậu xe?
  Chưa đồng ý @Biheo2812: Nguồn được viết khi sự việc chưa diễn ra. Bạn có thể tìm nguồn nào khác viết sau khi diễn ra được không? NHD (thảo luận) 21:50, ngày 29 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tiếc quá tôi không tìm được nguồn nào khác được viết sau đó. Tôi thấy ngoài vai trò thống đốc ông này còn là hiệu trưởng một trường đại học. Bạn thấy thông tin này liệu có đủ thú vị không? – Biheo2812 Thảo luận! 03:34, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Biheo2812 Bạn có thể viết lại ý cũ theo kiểu "động đất đã khiến lễ tuyên thệ nhậm chức phải bị dời đến bãi đậu xe"; không khẳng định nó đã diễn ra mà chỉ nói đến việc nó được dự kiến như vậy. NHD (thảo luận) 08:24, ngày 31 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN: Bạn xem tôi sửa lại câu trong bài có được chưa? – Biheo2812 Thảo luận! 08:48, ngày 31 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đồng ý...Marlis Rahman phải tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức thống đốc Tây Sumatra trong một bãi đậu xe sau một trận động đất?

Rạp Pathé (Hà Nội)[sửa mã nguồn]

 • ...Viện Kỷ lục Việt Nam đã công nhận Rạp Pathé khai trương năm 1920 tại Hà Nội là rạp chiếu bóng đầu tiên tại Đông Dương, dù trước đó đã từng có nhiều rạp chiếu phim khác?
  Chưa đồng ý @GDAE: Tôi tìm ra nguồn từ năm 1916 cho thấy vào thời điểm đó Đông Dương đã có rạp chiếu bóng của Pathé Frères ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, và Đà Nẵng. Rạp ở Huế và Đà Nẵng nằm tại Khách sạn Morin. Rạp ở Hà Nội có 500 chỗ ngồi và rạp ở Hải Phòng có 400 chỗ ngồi. Giá vé từ 20 xu đến 1 đồng bạc Đông Dương. Quyển niên giám năm 1911 của toàn bộ Đông Dương đã có 4 rạp chiếu bóng ở Sài Gòn, năm 1908 toàn cõi Đông Dương có một cơ sở chiếu bóng là của "J. de la Pommeraye et Cie" ở số 63 rue d'Ormay ở Saigon. Nguồn này cũng nhắc đến nhiều rạp chiếu bóng ở Sài Gòn vào thời đó. NHD (thảo luận) 22:19, ngày 29 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN đấy đều là những rạp chiếu bóng tích hợp thêm sòng bạc, nhà hát. Vậy đây có phải là rạp chiếu bóng đơn thuần đầu tiên không? – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 02:41, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @GDAE: Casino không nhất thiết là sòng bạc, mà nếu không tính mấy cái đó ở Saigon vẫn còn nhiều cơ sở chiếu bóng khác cũng của chính Pathé Frères ngay tại Hà Nội trước 1920. NHD (thảo luận) 04:05, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN tôi biết là chiếu bóng thì nhiều nơi đã có trước rồi, còn rạp chiếu bóng đơn thuần thì tôi không nghĩ là sẽ có trước. Nhưng thôi, tiền bối đã nêu dẫn chứng ra rồi thì cũng không có cách nào thay đổi sự thật. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 04:07, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @GDAE Tôi nghĩ là có thể sử dụng ý "được tổ chức ABC công nhận" nhưng trong bài cũng nên nêu những điểm mâu thuẫn từ các nguồn khác đã nêu. Còn nếu không thì có thể sử dụng ý nói về dấu ấn của nó trong văn học. NHD (thảo luận) 02:12, ngày 1 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN đã bổ sung thêm những thông tin mâu thuẫn từ nguồn mà tiền bối đề ra. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 02:37, ngày 1 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @GDAE Thông tin "Viện Kỷ lục Việt Nam" có nhắc đến trong nguồn nhưng không có trong nội dung bài. NHD (thảo luận) 08:00, ngày 2 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN đã sửa lại. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 08:05, ngày 2 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đồng ý Đã kiểm chứng. NHD (thảo luận) 08:14, ngày 2 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ando Saeko[sửa mã nguồn]

 • ...từng có bằng cử nhân Triết học và làm tiếp viên hàng không cho Japan Airlines nhưng Ando Saeko được biết tới là nữ họa sĩ có nhiều tác phẩm tranh sơn mài Việt Nam?
 • ...nữ họa sĩ người Nhật Bản Ando Saeko có niềm đam mê với tranh sơn mài Việt Nam bắt nguồn từ việc bà mua phải hàng kém chất lượng?
  Đồng ý Đã kiểm chứng. NHD (thảo luận) 08:17, ngày 2 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@GDAE: Bài viết xong chưa vậy bạn? NHD (thảo luận) 00:42, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@DHN đã xong. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 03:11, ngày 30 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lê Thị Nhị[sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Wikipedia:B%E1%BA%A1n_c%C3%B3_bi%E1%BA%BFt/2023/Tu%E1%BA%A7n_5