Wiki - KEONHACAI COPA

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọcNội dung tốtNội dung mới
Bài viếtHình ảnhDanh sáchChủ điểmCổng thông tinBài viếtChủ điểmBạn có biết
Bài viết chọn lọcTiêu chuẩnĐề cử (1)Rút sao (0)Giáng sao (0)Thảo luậnThống kê
Tuần tới: Vụ phóng hỏa Kyōto Animation      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý{{Đồng ý}}Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý{{Chưa đồng ý}}Bài viết còn vấn đề
 Ý kiến{{Ý kiến}}Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định được nêu trong Quy chế biểu quyết.
  • Mọi thành viên tự xác nhận đều có quyền mở biểu quyết.[2]
  • Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Nếu không đủ điều kiện bỏ phiếu, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã hủy các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc.[4] (Riêng đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, nếu phát sinh phiếu chống trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[5]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVCL, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao chọn lọc để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốtcổng thông tin nội dung chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2023/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2023/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo đến các thành viên viết bài bằng cách viết đoạn mã {{thế:Thông báo Bài viết chọn lọc|Tên bài}} tại trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang biểu quyết bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Đề cử hiện hành[sửa | sửa mã nguồn]

Trần Văn Thủy [sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giới thiệu: Trong giới làm phim tài liệu Việt Nam, Trần Văn Thủy là một đạo diễn nổi bật hơn cả. Ông là người đã đi tiên phong trong quá trình Đổi Mới của xã hội Việt Nam những năm thập niên 1980 với hai tác phẩm tiêu biểu là Hà Nội trong mắt aiChuyện tử tế. Nhưng chính hai bộ phim này cũng từng đem về cho ông vô số những rắc rối, khiến ông bị gây khó dễ bởi cơ quan kiểm duyệt và bị giám sát bởi chính quyền. Ông còn là một nhân vật có quan điểm chính trị gây tranh cãi; không ít sách báo từng tốn bút mực phê bình các cuốn sách đề cập đến vấn đề chính trị nhạy cảm và các phát ngôn của ông, nhưng cho đến nay Trần Văn Thủy vẫn được mời vào vô số các buổi hội thảo, thuyết trình từ Việt Nam đến quốc tế, có được sự công nhận của nhiều học giả chuyên môn và những trí thức đương thời.
 2. Ghi công: Bài này được mình tự viết toàn bộ và đã được duyệt lên Trang Chính mục BCB. Rất mong các bạn sẽ tham gia đóng góp ý kiến để chất lượng bài được hoàn thiện và đầy đủ hơn, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:26, ngày 23 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Đồng ý Tôi đã đọc hết khoảng 75% bài và rất hài lòng với bài viết: sự nghiệp, cuộc đời, đánh giá và nhận định đầy đủ. Tuy vậy một số cụm từ chưa được phù hợp với văn phong bách khoa lắm như "sốt tưởng chừng sắp chết" thì tôi đã sửa lại thành "sốt nguy hiểm đến tính mạng", hy vọng không làm phật ý chủ bài. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:51, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ngoài ra có cụm "tuy vất vả là vậy" chưa phù hợp, mang hơi hướng "kể khổ" cho ông trong quá trình làm phim nên tôi cũng mạnh dạn sửa. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:53, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phản đối[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 •  Ý kiến Bài viết này đã được mình hoàn thiện suốt 1 tháng qua, kết hợp nguồn sách báo giấy và nguồn mạng, nguồn ngoại văn và nguồn từ phía hải ngoại để đáp ứng độ bao quát thông tin về chủ thể. Tuy nhiên hiện nay bài viết vẫn chưa được hoàn thiện xong. Về cơ bản bố cục, nội dung và nguồn của bài đã tương đối đầy đủ, nhưng văn phong và định dạng nguồn vẫn chưa được hiệu đính lại. Ngoài ra sẽ có một số chỗ bị lặp thông tin và hơi dựa nhiều vào nguồn hồi ký của nhân vật, mình sẽ sớm sửa lại nó sau. Trước mắt mình sẽ cố gắng dành từ ngày hôm nay đến cuối tuần để hoàn thiện tất cả các khâu cần thiết, nếu có vấn đề gì các bạn có thể nêu tại đây, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:26, ngày 23 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Xin ghi công là mình có tham khảo bố cục bài viết và các nguồn cần đọc từ bài viết vừa lên sao vàng trước đó là Đặng Nhật Minh, tuy nhiên có một số chỗ mình sửa lại để phù hợp với lượng thông tin về chủ thể cho cân đối hơn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:04, ngày 23 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302 Bài còn rất nhiều lỗi sfn, bạn sử dụng các script ở đây để các lỗi được hiển thị trực quan dễ kiểm soát hơn Nhac Ny Talk to me ♥ 19:16, ngày 23 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  ☑Y Mình thử đặt mã rồi mà hình như nó không hoạt động thì phải, không biết nó sai đoạn ở đâu. Nhưng lỗi sfn đã được mình sửa lại toàn bộ, theo trang thông tin về bài viết thì không còn "Thể loại:Lỗi không có mục tiêu Harv và Sfn" nữa. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:34, ngày 24 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302 mong bạn sớm tạo những bài ở mục "bài chi tiết" nha bạn, thấy để liên kết đỏ hơi hụt hẫng. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 16:54, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề cử đã qua[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E1%BB%A8ng_c%E1%BB%AD_vi%C3%AAn_b%C3%A0i_vi%E1%BA%BFt_ch%E1%BB%8Dn_l%E1%BB%8Dc