Wiki - KEONHACAI COPA

Bản mẫu:Chọn lọc

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này được dùng để nhúng vào trang thảo luận của một bài viết chọn lọc. Nó sẽ thông báo thời gian bài viết được đưa lên Trang Chính và tạo một liên kết trong tới trang đề cử nếu có.

{{Chọn lọc |Thời gian}}

Danh sách đầy đủ tham số:

{{Chọn lọc |thời gian= |tên bài= |trang đề cử= }}
  • thời gian, hoặc tham số không tên đầu tiên: dùng để chỉ định ngày bài viết được lên Trang Chính.
  • tên bài: dùng để thay đổi phần chữ hiển thị cho liên kết đến bài viết.
  • trang đề cử: dùng để thay đổi liên kết đến trang đề cử thay vì dùng liên kết mặc định. Xin chỉ nhập phần trang con nằm sau Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/. Mặc định, bản mẫu sử dụng {{TÊNTRANG}} cho liên kết.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Chọn lọc|thời gian=ngày 23 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2007|trang đề cử=Tiếng Nhật Bản}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • {{Sao chọn lọc}}
  • {{BCL}}: Để nhúng vào trang Thảo luận của Thành viên đã đóng góp nhiều cho Bài viết.
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ch%E1%BB%8Dn_l%E1%BB%8Dc