Wiki - KEONHACAI COPA

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọcNội dung tốtNội dung mới
Bài viếtHình ảnhDanh sáchChủ điểmCổng thông tinBài viếtChủ điểmBạn có biết
Bài viết tốtTiêu chuẩnĐề cử (3)Rút sao (0)Thảo luậnThống kê
Tuần tới: Tăng áp lực nội sọ vô căn      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý{{OK}}Đồng ý
 Chưa đồng ý{{OK?}}Bài viết còn vấn đề
 Ý kiến{{YK}}Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định được nêu trong Quy chế biểu quyết.
  • Mọi thành viên tự xác nhận đều có quyền mở biểu quyết.[2]
  • Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã hủy các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Riêng đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, nếu phát sinh phiếu chống trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công.~~~~|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại danh sách bài viết tốt, cổng thông tin nội dung tốtdanh sách bài viết tốt chưa lên Trang Chính.
  6. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  7. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công.~~~~}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Đề cử hiện hành[sửa | sửa mã nguồn]

Calyptomena hosii [sửa | sửa mã nguồn]

Đồng ý[sửa | sửa mã nguồn]

Chưa đồng ý[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Beauty Revealed [sửa | sửa mã nguồn]

 • Nhận xét: Beauty Revealed là một bức chân dung tự họa năm 1828 của họa sĩ người Mỹ Sarah Goodridge, với nội dung chỉ mô tả bộ ngực trần của nghệ sĩ có vải trắng bao quanh bức tranh. Được biết, Goodridge (lúc ấy 40 tuổi sau khi hoàn thành bức tiểu họa) đã tặng bức họa chính khách Daniel Webster, với chủ ý quyến rũ ông kết hôn với mình. Bài được dịch đầy đủ từ bài GA bên en. Do số lượng BVT mảng mỹ thuật còn ít ỏi, nên hi vọng tôi và cộng đồng sẽ chung tay xây dựng mảng này phát triển hơn. Mời cộng đồng nhận xét!  Jimmy Blues  03:11, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  03:11, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Đồng ý Mình là người đã đề cử bức tranh này làm Featured Picture trên Wikimedia, cũng như đã cho nó 1 slot trên Hình ảnh chọn lọc của Wiki tiếng Việt. Sau lướt sơ qua bài, và so sánh với bản tiếng Anh, mình thấy cũng khá ổn. 1 vote dành cho bạn. - ABAL1412🇻🇳🇸🇺🇷🇺 (talk ☭) 09:28, ngày 16 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Đồng ý Không thấy có vấn đề gì. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:42, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.  Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử kiêm dịch bài.  Jimmy Blues  16:35, ngày 27 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.  Đồng ý Ổn. Billcipher123 (thảo luận) 16:46, ngày 27 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.  Đồng ý Bài viết tốt Cỏ úa (thảo luận) 23:50, ngày 30 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Natsu Dragneel [sửa | sửa mã nguồn]

 • Nhận xét: Natsu Dragneel là nhân vật chính trong bộ manga nổi tiếng Fairy Tail do Mashima Hiro sáng tác. Là một Sát Long Nhân (Dragon Slayer) và con nuôi của Hỏa Long Vương Igneel, cậu sở hữu năng lực giống cha nuôi mình: đó là năng lực bốc cháy và để lửa bao quanh mình. Cậu gia nhập hội phù thủy Fairy Tail với mục tiêu chính là đoàn tụ với Igneel, khi con rồng này mất tích suốt 7 năm từ khi bộ truyện bắt đầu. Bài được dịch đầy đủ từ bài GA bên en. Vì đã dịch kha khá bài sinh học trong thời gian dài nên tôi muốn quay trở lại mảng anime/manga vốn chưa có nhiều BVT. Mời cộng đồng nhận xét!
 • Người nhận xét:  Jimmy Blues  03:06, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Đồng ý Bài viết đã ổn, đủ tiêu chí BVT. Mình không còn cảm thấy vướng mắc gì với bài này nữa! Hongkytran (thảo luận) 15:45, ngày 23 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.  Đồng ý Không thấy có vấn đề gì. Hy vọng mai mốt có dịp bạn nên dịch nốt bài Lucy Heartfilia làm BVT! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:50, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.  Đồng ý Bài viết được trau chuốt khá tỉ mỉ, đầy đủ nội dung cần thiết để được đề cử lên làm BVT. Phjtieudoc (thảo luận) 16:27, ngày 26 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4.  Đồng ý Đồng ý với tư cách đề cử kiêm dịch bài.  Jimmy Blues  21:27, ngày 29 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5.  Đồng ý Bài viết tốt Cỏ úa (thảo luận) 23:40, ngày 30 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ý[sửa | sửa mã nguồn]

 •  Chưa đồng ý
  Bài còn nhiều đoạn dịch chưa tốt, nhiều câu tối nghĩa, lạm dụng ngữ pháp tiếng Anh. Một số đoạn ví dụ:
  • [...] tác giả manga Mashima Hiro xem nhân vật chính Haru Glory là "kiểu người cần mẫn đầy khắc khoải".
   [A]ngsty"hay lo lắng". Tôi không biết tính cách nhân vật này thế nào vì chưa đọc Rave Master, nhưng chắc chắnangsty ở đây không có nghĩa đầy khắc khoải.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] Mashima biến nhân vật chính mới là Natsu trở nên bình tĩnh hơn Haru.
   Câu này hơi tối nghĩa. Nên sửa lại thành "Mashima xây dựng nhân vật chính mới (Natsu) điềm tĩnh hơn Haru".
   ☑Y Đã chỉnh.
  • Tác giả cho biết Natsu được thiết kế để đem đến những gì tốt nhất của cậu khi mọi chuyện đến tay cậu.
   [W]hen it comes to everything nghĩa là "mọi lúc". Ý của Mashima là Natsu luôn luôn "làm hết sức mình".
   ☑Y Đã chỉnh.
  • Mashima đặt tên Natsu theo từ tiếng Nhật có nghĩa là "mùa hè" ( (hạ) natsu?) để tránh dùng những cái tên kỳ ảo của phương Tây nghe dường như xa lạ với khán giả Nhật Bản [...]
   Nên viết lại: "Vì muốn tránh dùng những cái tên thần thoại phương Tây xa lạ đối với khán giả Nhật Bản, Mashima chọn cái tên Natsu có nghĩa là "mùa hè" ( (hạ) natsu?) trong tiếng Nhật."
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] và để tiếp nối thực tế rằng [...]
   Dịch thô.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • Một cảnh xảy ra trong chương 108 [...] ngăn những người trên 80 tuổi vượt qua; [...]
  • [...] như để trả lời cho [...] và "nếu nói thêm thì sẽ tiết lộ một tình tiết truyện quan trọng".
   Hai vế của câu này đều có vấn đề: vế thứ nhất không có vị ngữ, vế thứ hai không có chủ ngữ. [Q]ua đó không phù hợp vì tập 15 của Fairy Tail gồm có các chương từ 119 đến 126, còn cảnh Natsu (và Gajeel) bị kẹt trong Jutsu Shiki của Fried nằm ở chương 108, tập 13.
   ☑Y Đã chỉnh.
   @Mintu Martin: Đoạn mới vẫn sai; cảnh đó xảy ra trong tập 13 thì sao trả lời cho những câu hỏi về chi tiết mà độc giả gửi ở tập 15 được? Danh tl 11:03, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • [...] cho phép cậu khả năng tiêu thụ và tạo lửa [...]
   [T]iêu thụ thường không dùng để nói về một cá nhân. "Hấp thụ" phù hợp hơn. [C]ho phép cậu khả năng cũng không tự nhiên; "cho phép" không đi với "khả năng". Dùng "cho phép cậu hấp thụ và tạo lửa" hoặc "cho cậu khả năng hấp thụ và tạo lửa".
   ☑Y Đã chỉnh.
   @Mintu Martin: Còn từ tiêu thụ? Danh tl 11:06, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   ☑Y Đã chỉnh –  Jimmy Blues  14:34, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • sức mạnh cuồng loạn
   [I]mmense strength có nghĩa là sức mạnh/thể lực vượt trên khả năng thông thường (của con người).
   ☑Y Đã chỉnh.
  • Sau khi nhận thấy Igneel mất tích vào ngày 7 tháng 7 năm X777, Natsu được tiến cử vào hội pháp sư Fairy Tail [...]
   Từ tiến cử ở đây chưa đúng vì Natsu được hội trưởng Makarov "tìm thấy" và "mời gia nhập hội".
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] giải cứu pháp sư tinh linh Lucy Heartfilia khỏi một tên tội phạm (lúc đó cậu hoạt động dưới bí danh "Salamander", cái tên mà Natsu nhầm lẫn với Igneel, một con rồng lửa thực thụ).
   Nhân vật tội phạm buôn người được nhắc đến dùng tên "Salamander", một biệt danh của Natsu, để thu hút nạn nhân. Do một thành viên khác của Fairy Tail đưa tin không chuẩn, Natsu tưởng hắn là Igneel.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • Natsu phát triển các kỹ năng làm Sát Long Nhân bằng cách tạm thời đạt được khả năng tăng sức mạnh Long Lực.
   Dịch thô. Ở chương 98 (trong chú thích) Natsu lần đầu phát triển Long Lực bằng cách hấp thụ khối lacrima có chứa Etherion của R-System. Nhờ đó, cậu được gia tăng sức mạnh/tốc độ/... và đánh bại Jellal.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • tạm ngừng hoạt động
   Suspended animation là thuật ngữ chuyên môn của ngành y. Tôi không rõ thuật ngữ tương đương trong tiếng Việt là gì, nhưng cần tránh dùng từ tự chế.
   ☑Y Chỗ này tôi chỉnh thành tạm ngừng sinh học (theo một số nguồn: 1
   @Mongrangvebet: Nhờ anh kiểm tra giúp. Danh tl 11:08, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   Cho đến hiện tại tôi chưa thấy y văn tiếng Việt nào sử dụng chuẩn chỉ thuật ngữ này. Có thể dịch là "tạm dừng sinh học" (theo báo Khoa học và Phát triển (cơ quan ngôn luận của bộ KH&CN), nên chú thích tiếng Anh sau thuật ngữ này. – — Dr. Voirloup💬 13:50, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   ☑Y Đã chỉnh. –  Jimmy Blues  14:37, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • [...] một hắc hội tập hợp những con quỷ Etherious do Zeref tạo ra nhằm tìm cách triệu hồi E.N.D, đấng sáng tạo tối thượng của Zeref.
   Zeref khôngtìm cách triệu hồi E.N.D.; đây là mục đích của các thành viên Tartaros trong quá trình tìm kiếm (và giết) Zeref.[U]ltimate creation không phải đấng sáng tạo, mà là "tạo vật".
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] Igneel sống dậy từ cơ thể của Natsu [...]
   [E]merges from là "xuất hiện từ". Từ sống dậy làm tôi liên tưởng đến zombie.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] vào thời điểm họ bị tách ra [...]
   [S]eparation ở đây là "chia ly".
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] khả năng kháng lại việc bị hóa rồng, nỗi đau của Sát Long Nhân biến họ thành những con rồng tương tự như Acnologia [...]
   Câu tối nghĩa. [A]ffliction là "tai hoạ". Có thể viết lại thành "ông đã tự phong ấn mình [...] để giúp cậu phát triển khả năng chống Long Hoá, một tai hoạ mà các Sát Long Nhân phải gánh chịu".
   ☑Y Đã chỉnh.
  • Sau khi sức mạnh của mình không ngăn được Acnologia giết hại Igneel [...]
   Dịch thô.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • Trong cuộc xâm lược Đế chế quân phiệt Alvarez của Zeref diễn ra sau đó [...]
   Nên sửa lại thành: "Sau đó, khi dẫn đầu cuộc xâm lược của Đế chế quân phiệt Alvarez, Zeref xác nhận..."
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] được hồi sinh từ cái chết từ lúc sơ sinh [...]
   [I]nfant ở đây là "còn nhỏ". Chương 510 cho thấy Natsu không phải trẻ sơ sinh, kể cả khi chết và khi được tái sinh.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] bằng cách tiêu diệt linh hồn kỳ dị của y [...]
   [D]isembodied"tách rời khỏi cơ thể".
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] Natsu có "những nguyên tắc rõ ràng, sức mạnh điên cuồng" và một "điểm yếu lập dị" [...]
   [W]acky"vô lý một cách thú vị hoặc lố bịch", cònstrong principles"có bản chất tốt", "hướng thiện". Đây là một trong các điểm chung của các nhân vật chính shonen manga (cùng với giới tính nam, độ tuổi thiếu niên và những điểm khác).
   "Wacky weakness" dịch thành "điểm yếu lập dị" không hẳn là sai đâu vì wacky cũng có hàm ý "eccentric". Tuy nhiên, "điểm yếu lập dị một cách thú vị" có lẽ là sát nghĩa hơn. Ông A là wacky --> ông A có đặc điểm khác người một cách thú vị. Lố bịch có hàm ý chê bai trong khi bài dùng từ "wacky" với hàm ý khen nên không dùng từ "lố bịch" được. Bạn có ghi "hoặc" nên cách dịch của bạn là đúng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:24, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   "Strong principle" không phải lúc nào cũng là "bản chất tốt, hướng thiện" đâu. Hitler cũng có strong principle là muốn tiêu diệt toàn bộ người Do Thái mặc dù Hitler là người ác. "Strong principle" -> có nghĩa là người rất có quy tắc, dù cuộc đời có đưa đẩy hay gặp khó khăn cỡ nào thì quy tắc của người ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi đã giúp sửa đoạn này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:39, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   @Nguyentrongphu: Với nhân vật shonen manga thì từ này không có nghĩa tiêu cực. Dịch như vậy cũng được. Danh tl 10:51, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   Từ điển tiếng Việt có ghi rõ là từ "lố bịch" có hàm ý tiêu cực. Không phải ai cũng hiểu được bản chất của nhân vật "shonen manga" (không phải cứ coi nhiều manga/anime là thành chuyên gia được). Nếu có nhiều cách dịch khác nhau, chúng ta nên chọn cách dịch tránh hiểu nhầm nhất. Như đã nói, bạn dịch không sai. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:57, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] cho rằng toàn bộ những điểm này khiến cậu trở thành hình mẫu cho các nhân vật trong manga hành động shōnen.
   Dịch thô. Kimlinger muốn nói Natsu là một nhân vật shonen hành động đúng nghĩa.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • Kimlinger cho rằng việc lấy Natsu chống lại những phản diện nguy hiểm đã tạo ra vấn đề đáng chú ý thực sự.
   Dịch thô, đặc biệt là đoạn lấy Natsu chống lại những phản diện. Thứ "đáng chú ý" ở đây là tình tiết truyện, không phải vấn đề.
   ☑Y Đã chỉnh.
   @Mintu Martin: Câu này vẫn chưa đủ tự nhiên:
   Kimlinger cho rằng việc Natsu chống lại những phản diện nguy hiểm là một tình tiết thực sự đáng chú ý.
   Danh tl 11:33, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
   @NguoiDungKhongDinhDanh ☑Y Đã chỉnh. –  Jimmy Blues  14:38, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  • Anh còn mô tả thêm về Natsu là "một thế lực thường đáng sợ", nhưng cũng miêu tả cậu "không khác gì một chiếc cầu chì ngắn" với khiếu hài hước và chứng say tàu xe.
   Dịch thô.[S]hort fuse là từ dùng để chỉ những người dễ nổi nóng.[A]n often frightening force ám chỉ việc Natsu thường rất mạnh mẽ/đáng sợ trong những cảnh chiến đấu. Kimlinger nhận xét rằng, tương phản với những cảnh đó, cậu cũng có óc hài hước và một nhược điểm đặc biệt là chứng say tàu xe. Cần nói thêm là Kimlinger dùng từ bawdy để nói về óc hài hước của Natsu:

   While Natsu is an often frightening force when smashing faces, with no maxillae to pulverize he's little more than a short fuse with a bawdy sense of humor and a motion-sickness quirk.
    — Carl Kimlinger, Fairy Tail GN 2

   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] là điểm nhấn trong tập truyện cụ thể ấy.
   Nếu tôi là một độc giả thông thường thì khi đọc đoạn này tôi sẽ tự hỏi mình "tập truyện cụ thể ấy" là tập truyện nào.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] chi tiết này làm nổi bật ý tưởng về tình yêu và lãng mạn trong manga.
   [T]he manga trong câu này chỉ cụ thể Fairy Tail.[T]he idea of không phải ý tưởng, mà là "khía cạnh".
   ☑Y Đã chỉnh.
  • Các nhà phê bình cũng đưa ra những nhận xét liên quan đến Natsu dựa trên cách mà cậu được dựng trong bản chuyển thể hoạt hình và phim điện ảnh của Fairy Tail.
   Dịch thô.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] Santos coi Natsu là người "tràn đầy năng lượng" và căng thẳng vì phấn khích [...]
   [E]nergeticpumped-up gần nghĩa với nhau. Có thể bỏ bớt một vế.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] cho rằng cậu thể hiện "năng lực ở một lĩnh vực nào đó ngoài chiến đấu" [...]
   Vì mấtproved to be nên vế này gần như vô nghĩa.
  • [...] cô cũng cho biết đây là một "phép đảo ngược thú vị" của truyện phim khi mà nhân vật nữ chính [...]
   [T]rope ở đây có nghĩa giống với cliché. Thông thường nuôi dạy/chăm sóc trẻ con thường là điểm mạnh của các nhân vật nữ, đặc biệt là nữ chính, nhưng ở đây người thể hiện lại là Natsu – nam chính.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • David West nhận xét Natsu là người "màu mè và ồn ào".
   [C]olorful"có nhiều mặt thú vị". Nghĩa này rất rõ khi có ngữ cảnh (it chỉ[t]he world building in Edolas):

   It's bright, colourful and loud (Natsu himself is the last two of those) [...]
    — David West, Fairy Tail Collection 7

   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] đôi khi anh có thể nói nghe nhiệt tình hơn.
   Hơi tối nghĩa. Có thể sửa thành "cô cảm thấy đôi khi anh chưa nhập vai đủ nhiệt tình".
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] xem hành vi của Natsu như để thể hiện sự hài hước.
   Dịch thô.
   ☑Y Đã chỉnh.
  • [...] "những lời nhắc thú vị về cái đưa anh đến vị trí ngày nay" [...]
   Như trên.
   ☑Y Đã chỉnh.
  Danh tl 02:13, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh Tôi đã chỉnh theo những ý kiến mà bạn nêu ra, bạn xem trong bài (hoặc những chỗ tôi đã chỉnh) còn vấn đề gì không? –  Jimmy Blues  06:39, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NguoiDungKhongDinhDanh Tôi đã chỉnh lại thêm lượt nữa các ý bạn đã nêu, mời bạn xem lại. –  Jimmy Blues  14:47, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Mintu Martin:  Đã gạch phiếu Bài đã tốt hơn. Danh tl 15:09, ngày 28 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến @Mintu Martin: Theo mình thì bạn nên sửa lại cách xưng hô đối với Natsu thành anh. Vì mình nghĩ cách xưng hô cậu ở hiện tại nó khá là trẻ con và không phù hợp lắm. Sẵn tiện bạn xóa luôn cái đề mục trống còn ở trong bài nhé. Hongkytran (thảo luận) 15:57, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Hongkytran Tôi đã đẩy hộp chủ đề anime/manga xuống cuối trang và xóa mục trống. Đúng là ban đầu tôi định dùng từ "anh", nhưng sau khi xem bộ anime và tìm hiểu kỹ về hồ sơ của nhân vật thì thấy dùng từ "cậu" hợp lý hơn, vì nhân vật này thực ra chỉ đang là thiếu niên. Có hai lý do để chứng minh. Thứ nhất là ở cuối bài mục thể loại có ghi "Nhân vật thiếu niên trong anime và manga". Thứ hai là mặc dù tác giả không ghi rõ tuổi của Natsu, nhưng tôi có tìm hiểu về tiểu sử của Lucy Heartfilia thì thấy cô bé này 17 tuổi, mà hai nhân vật này trạc tuổi nhau nên tôi nghĩ Natsu cũng tầm tuổi cô bé (cùng lắm là hơn 1-2 tuổi gì đấy). –  Jimmy Blues  16:19, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề cử đã qua[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E1%BB%A8ng_c%E1%BB%AD_vi%C3%AAn_b%C3%A0i_vi%E1%BA%BFt_t%E1%BB%91t