Wiki - KEONHACAI COPA

Wikipedia:Câu hỏi

Tôi phải đặt câu hỏi hoặc nhận xét ở đâu?

Xin hãy chọn một nơi thích hợp để đặt câu hỏi của bạn, vì những câu hỏi đặt sai chỗ có thể sẽ không nhận được câu trả lời. Một tình nguyện viên sẽ trả lời cho bạn.

Các câu hỏi về kiến thức tổng quát

  • Bàn tham khảo giống như một bàn tham khảo trong thư viện vậy. Những người ở đó sẽ cố gắng giúp bạn tìm những thông tin mà bạn cần.
    Ví dụ: "Quốc gia nào có GDP cao nhất?"
  • Ngoài ra, mỗi bài viết đều có một Trang thảo luận của riêng nó để có thể đặt câu hỏi hoặc đưa ra những lời nhận xét nhằm xây dựng nội dung cho bài viết, chỉ cần nhấn vào liên kết thảo luận của bài viết ở đầu trang. Nhưng hãy ghi nhớ, Wikipedia không phải là một diễn đàn thảo luận.

Các câu hỏi về cách sử dụng và đóng góp cho Wikipedia

Câu hỏi của bạn có thể đã được trả lời tại Các câu hỏi thường gặp, nếu không:

  • Bàn giúp đỡ là nơi chính để đặt câu hỏi và cũng là nơi bạn nên đến nếu bạn đã thử hỏi ở các nơi khác không có kết quả
  • Thảo luận chung là một khu vực để cộng đồng thảo luận về những vấn đề kỹ thuật phức tạp, quy định và quy trình hoạt động của Wikipedia
  • Giải đáp thắc mắc về bản quyền tập tin là chỗ giải đáp các thắc mắc của bạn về cách sử dụng hình ảnh, video, tập tin âm thanh...
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:C%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi