Wiki - KEONHACAI COPA

Trợ giúp:Học wiki nhanh

Phòng học mã wiki của Wikipedia

Mã sử dụng ở mọi nơi
Mô tảBạn gõKết quả
Chữ in nghiêng

''nghiêng''

nghiêng

Chữ in đậm

'''đậm'''

đậm

Chữ in đậm và nghiêng

'''''đậm & nghiêng'''''

đậm & nghiêng

Liên kết đến các trang Wikipedia khác

[[Tên trang]]
[[Tên trang|Chữ hiện ra]]

Tên trang
Chữ hiện ra

Thêm hình ảnh

[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|nhỏ|alt=Chữ thay thế|Chú thích]]

Chữ thay thế
Chú thích
Thêm một thể loại[[Thể loại:Tên thể loại]]Thể loại nên được viết ở cuối trang. Tên của thể loại sẽ hiện ra trên thanh cuối trang khi trang đã được lưu hay đang xem thử.
Chữ ký
Chữ ký của người đóng góp chỉ nên đặt trong Trang thảo luận.
Đừng bao giờ ký tên khi bạn đóng góp vào một bài viết.

~~~~

Tên thành viên (thảo luận) 14:08, 12 tháng 7 2024 (UTC)

Dùng bản mẫu

{{Ví dụ}}

Đây là một ví dụ về bản mẫu. Nếu bạn cần tìm trợ giúp về bản mẫu, xem Trợ giúp:Bản mẫu.


Mã sử dụng khi bắt đầu một dòng
Mô tảBạn gõKết quả
Đổi hướng đến một trang khác
Đổi hướng phải được viết ở ngay dòng đầu tiên của trang.

#ĐỔI [[Trang đích]]

Trang đích

Đổi hướng đến một đề mục của trang khác
Đổi hướng phải được viết ở ngay dòng đầu tiên của trang.

#ĐỔI [[Trang đích#Tên mục]]

Trang đích#Tên mục

Đề mục mở đầu
Một bảng mục lục sẽ tự động hiện ra khi có trên ba mã đề mục trong bài viết.
Xin đừng dùng =Độ 1=; nó được dành riêng cho tựa đề của trang.

==Độ 2==
===Độ 3===
====Độ 4====
=====Độ 5=====
======Độ 6======

Độ 2

Độ 3

Độ 4

Độ 5
Độ 6
Liệt kê có dấu chấm

* Một
* Hai
** Một của hai
* Ba

 • Một
 • Hai
  • Một của hai
 • Ba
Liệt kê đánh số

# Một
# Hai
## Một của hai
# Ba

 1. Một
 2. Hai
  1. Một của hai
 3. Ba
Chữ thụt lề
Mã này được dùng khi bạn trả lời trong Trang thảo luận, nhằm giúp theo dõi cuộc hội thoại dễ dàng hơn.

không thụt lề (bình thường)
:thụt lề một
::thụt lề hai
:::thụt lề ba

không thụt lề (bình thường)

thụt lề một
thụt lề hai
thụt lề ba
Thêm chú thích

Trợ giúp chi tiết về các mã chú thích
Quy định chú thích nguồn gốc của Wikipedia

Chèn một tài liệu tham khảo vào một trang, nó sẽ tự động được định dạng sau đó.

Xin chào,<ref>Encyclopædia Britannica</ref> Thế giới.<ref>http://www.w3.org/</ref>

Tham khảo:<references />

Xin chào,[1] Thế giới.[2]

Tham khảo:

 1. ^ Encyclopædia Britannica
 2. ^ http://www.w3.org/

Hình ảnh

[[Tập tin: | thumb | upright | right | alt= | caption ]]

Chú thích web

<ref>{{chú thích web
 |url= 
 |tiêu đề= 
 |tác giả= 
 |ngày= 
 |website= 
 |nhà xuất bản= 
 |ngày truy cập= 
}}</ref>

Chú thích tạp chí

<ref>{{chú thích tạp chí
 |họ 1= 
 |tên 1= 
 |họ 2= 
 |tên 2= 
 |năm= 
 |tiêu đề= 
 |tạp chí= 
 |cuốn= 
 |số= 
 |trang= 
 |nhà xuất bản= 
 |doi= 
 |url= 
 |ngày truy cập= 
}}</ref>

Chú thích sách (ngắn)

<ref>{{chú thích sách
 |họ= 
 |tên= 
 |lk tác giả= 
 |tựa đề= 
 |nhà xuất bản= 
 |series= 
 |năm= 
 |doi= 
 |isbn= 
}}</ref>

Chú thích sách (mở rộng)

<ref>{{chú thích sách
 |họ 1     = 
 |tên 1     = 
 |họ 2     = 
 |tên 2     = 
 |lk tác giả  = 
 |đồng tác giả = 
 |biên tập   = 
 |tựa đề    = 
 |dịch tựa đề  = 
 |url      = 
 |ngày truy cập = 
 |bản thứ    = 
 |series    = 
 |cuốn     = 
 |ngày tháng  = 
 |năm      = 
 |nhà xuất bản = 
 |nơi      = 
 |isbn     = 
 |doi      = 
 |trang     = 
 |chương    = 
}}</ref>

Chuyển đổi đơn vị

Một giá trị:
{{convert|giá trị gốc|đơn vị gốc|đơn vị chuyển đổi|abbr=on}}
Dãy giá trị:
{{convert|giá trị gốc 1|dãy|giá trị gốc 2|đơn vị gốc|đơn vị chuyển đổi|abbr=on}}
Ví dụ:
{{convert|60|and|170|kg|lb|abbr=on}}
{{convert|18|°C|°F}}
{{convert|3.21|kg|lb}}

Biến hệ thống

Ký hiệuHiển thị
{{CURRENTWEEK}}28
{{CURRENTDOW}}5
{{CURRENTMONTH}}07
{{CURRENTMONTHNAME}}tháng 7
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}tháng Bảy
{{CURRENTDAY}}12
{{CURRENTDAYNAME}}Thứ sáu
{{CURRENTYEAR}}2024
{{CURRENTTIME}}14:08
{{NUMBEROFARTICLES}}1.294.165
{{NUMBEROFPAGES}}19.475.880
{{NUMBEROFUSERS}}959.162
{{PAGENAME}}Học wiki nhanh
{{NAMESPACE}}Trợ giúp
{{REVISIONID}}-
{{REVISIONUSER}}Pminh141
{{localurl:pagename}}/wiki/Pagename
{{localurl:Wikipedia:Chỗ thử|action=edit}}/w/index.php?title=Wikipedia:Ch%E1%BB%97_th%E1%BB%AD&action=edit
{{fullurl:pagename}}//vi.wikipedia.org/wiki/Pagename
{{fullurl:pagename|chuỗi_truy_vấn}}//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagename&chuỗi_truy_vấn
{{SERVER}}//vi.wikipedia.org
{{ns:index}} ví dụ '{{ns:1}}'tên đầy đủ của không gian tên, ví dụ 'Thảo luận'
{{SITENAME}}Wikipedia

Gọi lại chú thích đã đặt tên

<ref name="TÊN CHÚ THÍCH" />

Quote

{{quote |text= |sign= }}

Blockquote

<blockquote>
<p>ĐOẠN QUOTE</p>
<p>TÊN, NGUỒN, TRÍCH DẪN</p>
</blockquote>

Về

(Trang này viết về CHỦ ĐỀ 1. Đối với các định nghĩa khác, xem Về (định hướng).)
{{Về|CHỦ ĐỀ 1}}
(Trang này viết về CHỦ ĐỀ 1. Đối với các định nghĩa khác, xem TRANG 2.)
{{Về|CHỦ ĐỀ 1||TRANG 2}}
(Trang này viết về CHỦ ĐỀ 1. Đối với CHỦ ĐỀ 2, xem TRANG 2.)
{{Về|CHỦ ĐỀ 1|CHỦ ĐỀ 2|TRANG 2}}
(Trang này viết về CHỦ ĐỀ 1. Đối với CHỦ ĐỀ 2, xem TRANG 2. Đối với CHỦ ĐỀ 3, xem TRANG 3. Đối với CHỦ ĐỀ 4, xem TRANG 4. Đối với CHỦ ĐỀ 5, xem TRANG 5.)
{{Về|CHỦ ĐỀ 1|CHỦ ĐỀ 2|TRANG 2|CHỦ ĐỀ 3|TRANG 3|CHỦ ĐỀ 4|TRANG 4|CHỦ ĐỀ 5|TRANG 5}}

Bảng (không có đường biên)

{|
|-
! scope="col" |CỘT 1
! scope="col" |CỘT 2
|-
|HÀNG 1
|HÀNG 1/CỘT 2
|-
|HÀNG 2
|HÀNG 2/CỘT 2
|}

Bảng (wikitable)

{| class="wikitable"
|-
! scope="col" |CỘT 1
! scope="col" |CỘT 2
|-
|HÀNG 1
|HÀNG 1/CỘT 2
|-
|HÀNG 2
|HÀNG 2/CỘT 2
|}

Bảng thu gọn được (mặc định ở dạng thu gọn)

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: left;margin:0px;"
|- 
! style="width:20em;" |CỘT 1
! style="width:20em;" |CỘT 2
|- 
|HÀNG 1
|HÀNG 1/CỘT 2
|-
|HÀNG 2
|HÀNG 2/CỘT 2
|-
|}

Chia cột

{{col-begin|width=100%}}
{{col-break|width=}} 
{{col-end}}

Liên kết liên wiki

Dự ánDạng viết tắt
Wikimedia Commons[[commons:]]
Wikipedia[[w:]]
Wiktionary[[wikt:]]
Wikibooks[[b:]]
Wikisource[[s:]]
Wikispecies[[species:]]
Metawiki[[m:]]
MediaWiki[[mw:]]

Bản mẫu phản ứng phá hoại

 * {{thế:cb-ph1|tên trang}} ~~~~ (phá hoại/thử nghiệm do vô ý)
 * {{thế:cb-xóa1|tên trang}} ~~~~ (xóa nội dung do vô ý)
 * {{thế:cb-ph2|tên trang}} ~~~~ (phù hợp đối với nội dung vô nghĩa hoặc gây hại do cố ý)
 * {{thế:cb-xóa2|tên trang}} ~~~~ (dạng khác đối với xóa nội dung)
 * {{thế:cb-ph3|tên trang}} ~~~~ ("đề nghị dừng", sử dụng sau cảnh báo mức 2)
 * {{thế:cb-xóa3|tên trang}} ~~~~ (đề nghị dừng xóa nội dung)
 * {{thế:cb-ph4|tên trang}} ~~~~ (cảnh báo cuối cùng đối với hành vi phá hoại)
 * {{thế:cb-xóa4|tên trang}} ~~~~ (cảnh báo cuối cùng đối với hành vi xóa nội dung)
 * {{thế:cb-ph4im|tên trang}} ~~~~ (cảnh báo duy nhất; đối với hành vi phá hoại nghiêm trọng)
 * {{thế:cb-xóa4im|tên trang}} ~~~~ (cảnh báo duy nhất; đối với việc tẩy trống nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn)

Chú thích số trang

{{rp|page=}}

Xem thêm

Giải thích thêm mã wiki (tải xuống PDF; bằng tiếng Anh)


Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%A3_gi%C3%BAp:H%E1%BB%8Dc_wiki_nhanh