Wiki - KEONHACAI COPA

Đối chiếu quân hàm các quốc gia tham chiến trong Thế chiến thứ hai

Bảng dưới đây đưa ra sự so sánh tương đương cấp bậc sĩ quan của các cường quốc khối Đồng minhphe Trục trong Thế chiến thứ hai. Tuy vậy, không phải tất cả các quốc gia tham chiến đều được hiển thị trong bảng. Đối với các cấp bậc hiện đại, xin tham khảo thêm Đối chiếu cấp bậc quân sự.

Bảng so sánh[sửa | sửa mã nguồn]

Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Nhật Bản Nhật Bản
Lục quân
Generalissimo collar rank insignia (Japan).png
Imperial Japan-Navy-OF-10-shoulder.svg Imperial Japan-Navy-OF-10-sleeve.svg
Daigensui-Riku-Hai-gun-Taishō
大元帥陸軍大将
帝國陸軍の階級―襟章―大将.svg
帝國陸軍の階級―襟章―中将.svg帝國陸軍の階級―襟章―少将.svgKhông thành lập帝國陸軍の階級―襟章―大佐.svg帝國陸軍の階級―襟章―中佐.svg帝國陸軍の階級―襟章―少佐.svg帝國陸軍の階級―襟章―大尉.svg帝國陸軍の階級―襟章―中尉.svg帝國陸軍の階級―襟章―少尉.svg帝國陸軍の階級―襟章―准尉.svgKhông thành lập
Gensui-Rikugun-Taishō
大元帥陸海軍大将
Rikugun-Taishō
陸軍大将
Rikugun-Chūjō
陸軍中将
Rikugun-Shōshō
陸軍少将
Rikugun-Taisa
陸軍大佐
Rikugun-Chūsa
陸軍中佐
Rikugun-Shōsa
陸軍少佐
Rikugun-Tai-i
陸軍大尉
Rikugun-Chūi
陸軍中尉
Rikugun-Shōi
陸軍少尉
Jun-i
准尉
Nhật Bản Nhật Bản
Hải quân
[1]
Imperial Japan-Navy-OF-9-shoulder.svg Imperial Japan-Navy-OF-9-sleeve.svg
Imperial Japan-Navy-OF-8-shoulder.svg Imperial Japan-Navy-OF-8-sleeve.svgImperial Japan-Navy-OF-7-shoulder.svg Imperial Japan-Navy-OF-7-sleeve.svgImperial Japan-Navy-OF-5-shoulder.svg Generic-Navy-8.svgImperial Japan-Navy-OF-4-shoulder.svg Generic-Navy-6.svgImperial Japan-Navy-OF-3-shoulder.svg Imperial Japan-Navy-OF-3-sleeve.svgImperial Japan-Navy-OF-2-shoulder.svg Generic-Navy-4.svgImperial Japan-Navy-OF-1b-shoulder.svg Generic-Navy-3.svgImperial Japan-Navy-OF-1a-shoulder.svg Generic-Navy-2.svgImperial Japan-Navy-Midshipman-shoulder.svg Generic-Navy-1.svgImperial Japan-Navy-Warrant Officer-shoulder.svg Generic-Navy-1.svg
Gensui-kaigun-Taishō
元帥海軍大将
Kaigun-Taishō
海軍大将
Kaigun-Chūjō
海軍中将
Kaigun-Shōshō
海軍少将
Kaigun-Daisa
海軍大佐
Kaigun-Chūsa
海軍中佐
Kaigun-Shōsa
海軍少佐
Kaigun-Dai-i
海軍大尉
Kaigun-Chūi
海軍中尉
Kaigun-Shōi
海軍少尉
Hēsōchō
兵曹長
Kaigun shōi kōhosei
海軍少尉候補生
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Đài Loan Trung Quốc
Lục quân
[2]
Tiwan-Army-OF-10 (1928).svg
Teji shangjiang
特級上將
Tiwan-Army-OF-9 (1928).svg
Tiwan-Army-OF-8 (1928).svgTiwan-Army-OF-7 (1928).svgKhông thành lậpTiwan-Army-OF-5 (1928).svgTiwan-Army-OF-4 (1928).svgTiwan-Army-OF-3 (1928).svgTiwan-Army-OF-2 (1928).svgTiwan-Army-OF-1b (1928).svgTiwan-Army-OF-1a (1928).svgTiwan-Army-WO (1928).svgKhông thành lập
Yiji
shangjiang

一級上將
Erji
shangjiang
二級上將
Zhongjiang
中將
Shaojiang
少將
Shangxiao
上校
Zhongxiao
中校
Shaoxiao
少校
Shangwei
上尉
Zhongwei
中尉
Shaowei
少尉
Zhunwei
准尉
Đài Loan Trung Quốc
Không quân
Không thành lậpTiwan-AirForce-OF-9 (1928).svgTiwan-AirForce-OF-8 (1928).svgTiwan-AirForce-OF-7 (1928).svgTiwan-AirForce-OF-5 (1928).svgTiwan-AirForce-OF-4 (1928).svgTiwan-AirForce-OF-3 (1928).svgTiwan-AirForce-OF-2 (1928).svgTiwan-AirForce-OF-1c (1928).svgTiwan-AirForce-OF-1b (1928).svgTiwan-AirForce-OF-1a (1928).svg
Erji
shangjiang
二級上將
Zhongjiang
中將
Shaojiang
少將
Shangxiao
上校
Zhongxiao
中校
Shaoxiao
少校
Shangwei
上尉
Zhongwei
中尉
Shaowei
少尉
Zhunwei
准尉
Đài Loan Trung Quốc
Hải quân
Taiwan-Navy-OF-10 (1936).svgTaiwan-navy-OF-9a.svgTaiwan-navy-OF-8.svgTaiwan-navy-OF-7.svgTaiwan-Navy-OF-6 (1936).svgTaiwan-Navy-OF-5 (1936).svgTaiwan-Navy-OF-4 (1936).svgTaiwan-Navy-OF-3 (1936).svgTaiwan-Navy-OF-2 (1936).svgTaiwan-Navy-OF-1c (1936).svgTaiwan-Navy-OF-1b (1936).svgTaiwan-Navy-OF-1a (1936).svgNone.svg
Yiji
shangjiang
一級上將
Erji
shangjiang
二級上將
Zhongjiang
中將
Shaojiang
少將
Daijiang
代將
Shangxiao
上校
Zhongxiao
中校
Shaoxiao
少校
Shangwei
上尉
Zhongwei
中尉
Shaowei
少尉
Zhunwei
准尉
Junxiaosheng
軍校生
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Đức Quốc xã Đức
Lục quân & Không quân
[3]
Luftwaffe Reichsmarschall.svgWMacht H OF10 GenFeldmarschall 1945.svgWMacht H OF9 GenOberst 1945.svgWMacht H OF8 GenWaGtg 1945.svgWMacht H OF7 GenLt 1945.svgWMacht H OF6 GenMaj 1945.svgInsignia Wehrmacht Heer Colonel 1.svgInsignia Wehrmacht Heer LtColonel 1.svgInsignia Wehrmacht Heer Major 1.svgWMacht H OF2 Hptm Inf.svgWMacht H OF1a OLt Inf.svgWMacht H OF1b Lt Prop.svgHeer-Fahnenjunker-Oberfeldwebel.svgHeer-Fahnenjunker-Feldwebel.svgHeer-Fahnenjunker-Unterfeldwebel.svgHeer-Fahnenjunker-Unteroffizier.svg
ReichsmarschallGeneral-feldmarschallGeneraloberstGeneral der WaffengattungGeneralleutnantGeneralmajorOberstOberstleutnantMajorHauptmannOberleutnantLeutnantFahnenjunker-OberfeldwebelFahnenjunker-FeldwebelFahnenjunker-UnterfeldwebelFahnenjunker-Unteroffizier
Đức Quốc xã Đức
Hải quân
Không thành lậpKriegsmarine-Großadmiral.svgKriegsmarine-Admiral.svg
Kriegsmarine-Vizeadmiral.svgKriegsmarine-Konteradmiral.svgKriegsmarine-Kommodore.svgKriegsmarine-Kapitän zur See.svgKriegsmarine-Fregattenkapitän.svgKriegsmarine-Korvettenkapitän.svgKriegsmarine-Kapitänleutnant.svgKriegsmarine-Oberleutnant zur See.svgKriegsmarine-Leutnant zur See.svgKriegsmarine-Oberfähnrich zur See.svg
Kriegsmarine-Offiziersanwärter.svg
GroßadmiralGeneraladmiralAdmiralVizeadmiralKonteradmiralKommodoreKapitän zur SeeFregatten-
kapitän
Korvetten-
kapitän
Kapitän-
leutnant
Oberleutnant-
zur See
Leutnant-
zur See
Oberfähnrich
zur See
Fähnrich
zur See
SeekadettOffiziersanwärter
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Ba Lan Ba Lan
Lục quân & Không quân
[2]
Poland-Army-OF-10 (1943-1949).svgPoland-Army-OF-09 (1943-1949).svgPoland-Army-OF-08 (1943-1949).svgPoland-Army-OF-07 (1943-1949).svgKhông thành lậpPoland-Army-OF-05 (1943-1949).svgPoland-Army-OF-04 (1943-1949).svgPoland-Army-OF-03 (1943-1949).svgPoland-Army-OF-02 (1943-1949).svgPoland-Army-OF-01c (1943-1949).svgPoland-Army-OF-01b (1943-1949).svgPoland-Army-OF-01a (1943-1949).svgKhông thành lập
Marszałek PolskiGenerał broniGenerał dywizjiGenerał brygadyPułkownikPodpułkownikMajorKapitan[a]PorucznikPodporucznikChorąży
Ba Lan Ba Lan
Hải quân
[2]
Không thành lậpPOL PMW pagon1 admirał floty.svgPOL PMW pagon1 wiceadmirał.svgPOL PMW pagon1 kontradmirał.svgPOL PMW pagon1 komandor.svgPOL PMW pagon1 komandor porucznik.svgPOL PMW pagon1 komandor podporucznik.svgPOL PMW pagon1 kapitan marynarki.svgPOL PMW pagon1 porucznik marynarki.svgPOL PMW pagon1 podporucznik marynarki.svgNone.svgRiêng biệt
AdmirałWiceadmirałKontradmirałKomandorKomandor porucznikKomandor podporucznikKapitan marynarkiPorucznik marynarkiPodporucznik marynarkiChorąży marynarkiPodchorąży
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Đế quốc Anh Anh
(Lục quân)
[2]
British Army (1920-1953) OF-10.svgBritish Army (1920-1953) OF-9.svgBritish Army (1920-1953) OF-8.svgBritish Army (1920-1953) OF-7.svgBritish Army (1928-1953) OF-6.svgBritish Army (1920-1953) OF-5.svgBritish Army (1920-1953) OF-4.svgBritish Army (1920-1953) OF-3.svgBritish Army (1920-1953) OF-2.svgBritish Army (1920-1953) OF-1b.svgBritish Army (1920-1953) OF-1a.svgBritish Army (1920-1953) OF (D).svg
Field MarshalGeneralLieutenant-GeneralMajor-GeneralBrigadierColonelLieutenant-ColonelMajorCaptainLieutenantSecond LieutenantOfficer Cadet
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Anh
Không quân
[2]
British RAF OF-10.svgBritish RAF OF-9.svgBritish RAF OF-8.svgBritish RAF OF-7.svgBritish RAF OF-6.svgBritish RAF OF-5.svgBritish RAF OF-4.svgBritish RAF OF-3.svgBritish RAF OF-2.svgBritish RAF OF-1b.svgBritish RAF OF-1a.svgUK-RAF-OFD.svg
Marshal of the RAFAir Chief MarshalAir MarshalAir Vice-MarshalAir CommodoreGroup CaptainWing CommanderSquadron LeaderFlight LieutenantFlying OfficerPilot Officer
/Acting Pilot Officer
Officer Cadet
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Anh
(Hải quân)
[2]
British Royal Navy (sleeves) OF-10.svgBritish Royal Navy (sleeves) OF-9.svgBritish Royal Navy (sleeves) OF-8.svgBritish Royal Navy (sleeves) OF-7.svgBritish Royal Navy (sleeves) OF-6.svgBritish Royal Navy (sleeves) OF-5.svgBritish Royal Navy (sleeves) OF-4.svgBritish Royal Navy (sleeves) OF-3.svgBritish Royal Navy (sleeves) OF-2.svgBritish Royal Navy (sleeves) OF-1b.svgUK-Navy-OFD.svgBritish Royal Navy OF-Student.svg
Admiral of the FleetAdmiralVice admiralRear admiralCommodoreCaptainCommanderLieutenant commanderLieutenantSub lieutenantMidshipmanOfficer cadet
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Pháp Pháp
Lục quân & Không quân

[2]
Army-FRA-OF-10.svgArmy-FRA-OF-09.svgArmy-FRA-OF-08.svgArmy-FRA-OF-07.svgArmy-FRA-OF-06.svgArmy-FRA-OF-05.svgArmy-FRA-OF-04.svgArmy-FRA-OF-03.svgArmy-FRA-OF-02.svgArmy-FRA-OF-01a.svgArmy-FRA-OF-01b.svgArmy-FRA-OF-01c.svgArmy-FRA-OF-00.svg
Maréchal de FranceGénéral d'arméeGénéral de corps d'arméeGénéral de divisionGénéral de brigadeColonelLieutenant-ColonelCommandantCapitaineLieutenantSous-LieutenantAspirantÉlève-officier
Pháp Pháp
Hải quân
[2]
French Navy NG-OF10.svgNone.svgFrench Navy-Rama NG-OF9.svgFrench Navy-Rama NG-OF8.svgFrench Navy-Rama NG-OF7.svgFrench Navy-Rama NG-OF6.svgFrench Navy-Rama NG-OF5.svgFrench Navy-Rama NG-OF4.svgFrench Navy-Rama NG-OF3.svgFrench Navy-Rama NG-OF2.svgFrench Navy-Rama NG-OF1b.svgFrench Navy-Rama NG-OF1.svgFrench Navy NG-aspirant.svgFrench Navy NG-oe.svg
Amiral de FranceAmiral de la FlotteAmiralVice-amiral d'escadreVice-amiralContre-amiralCapitaine de vaisseauCapitaine de frégateCapitaine de corvetteLieutenant de vaisseauEnseigne de vaisseau de 1re classeEnseigne de vaisseau de 2e classeAspirantÉlève-officier
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Liên Xô Liên Xô
Lục quân & Không quân
[2]
Generalissimus 1.svg
Generalissimus Sovétskogo Soyuza[b]
CCCP-Army-OF-10 (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-9b (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-9a (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-09 (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-08 (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-07 (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-06 (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-05 (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-04 (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-03 (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-02 (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-01c (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-01b (1943–1955)-Field.svgCCCP-Army-OF-01a (1943–1955)-Field.svgNone.svg
Marshal Sovétskogo SoyuzaGlavny marshal roda voyskMarshal roda voyskGeneral armiiGenerál-PolkóvnikGenerál-LeytenántGenerál-MayórPolkóvnikPodpolkóvnikMayórKapitánStárshiy leytenántLeytenántMládshiy leytenántKursant
Liên Xô Liên Xô
Hải quân
[2]
UdSSR Navy 1943-1955 OF9 insignia.svgKhông thành lậpUdSSR Navy 1943-1991 OF8 insignia.svgUdSSR Navy 1943 OF7 insignia.svgUdSSR Navy 1943 OF6 insignia.svgUdSSR Navy 1943 OF5 insignia.svgUdSSR Navy 1943 OF4 insignia.svgUdSSR Navy 1943 OF3 insignia.svgUdSSR Navy 1943-1991 OF2 insignia.svgUdSSR Navy 1943-1991 OF1a insignia.svgUdSSR Navy 1943-1991 OF1b insignia.svgUdSSR Navy 1943-1991 OF1c insignia.svgNone.svg
Admiral flota
Адмирал флота[c]
Admiral
Адмирал
Vitse-admiral
Вице-адмирал
Kontr-admiral
Контр-адмирал
Kapitan 1-go ranga
Капитан 1-го ранга
Kapitan 2-go ranga
Капитан 2-го ранга
Kapitan 3-go ranga
Капитан 3-го ранга
Kapitan-leytenant
Капитан-лейтенант
Starshy leytenant
Старший лейтенант
Leytenant
Лейтенант
Mladshy leytenant
Младший лейтенант
Kursant
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Phần Lan Phần Lan
Lục quân & Không quân
[4]
Sotamarsalkka.svgKenraaliluutnantti kauluslaatta.svgKenraalimajuri kauluslaatta.svgPrikaatikenraali kauluslaatta.svgKhông thành lậpColonelLieutenant ColonelMajorCaptainLieutenantSecond LieutenantOfficer CandidateOfficer Student
Sotamarsalkka
Fältmarskalk
Kenraali
General
Kenraaliluutnantti
Generallöjtnant
Kenraalimajuri
Generalmajor
Eversti
Överste
Everstiluutnantti
Överstelöjtnant
Majuri
Major
Kapteeni
Kapten
Luutnantti
Löjtnant
Vänrikki
Fänrik
Upseerikokelas
Officersaspirant
Upseerioppilas
Officerselev
Phần Lan Phần Lan
Hải quân
[4]
Không thành lậpAmiraali hihalaatta.svgVara-amiraali hihalaatta.svgKontra-amiraali hihalaatta.svgKommodori hihalaatta.svgKomentaja hihalaatta.svgKomentajakapteeni hihalaatta.svgKapteeniluutnantti hihalaatta.svgLuutnantti l hihalaatta.svgAliluutnantti hihalaatta.svgUpseerikokelas l hihalaatta.svgUpseerioppilas l hihalaatta.svg
AmiraaliVara-amiraaliKontra-amiraaliKommodoriKomentajaKomentajakapteeniKapteeniluutnanttiLuutnanttiAliluutnanttiUpseerikokelasUpseerioppilas
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Na Uy Na Uy
Lục quân
[5]
Không thành lậpNorway-Army-OF-9 WW2.svgNorway-Army-OF-8 WW2.svgNorway-Army-OF-7 WW2.svgKhông thành lậpNorway-Army-OF-5 WW2.svgNorway-Army-OF-4 WW2.svgNorway-Army-OF-3 WW2.svgNorway-Army-OF-2 WW2.svgNorway-Army-OF-1b WW2.svgNorway-Army-OF-1a WW2.svgKhông thành lập
GeneralGeneralløjtnantGeneralmajorOberstOberstløitnantMajorKaptein/
Rittmester
PremierløitnantSekondløitnant
Na Uy Na Uy
Hải quân
None.svgNone.svgNone.svgNone.svgGeneric-Navy-O7.svgGeneric-Navy-O5.svgKhông thành lậpGeneric-Navy-O3.svgGeneric-Navy-O1.svg
AdmiralViseadmiralKontreadmiralKommandørKommandørkapteinKapteinPremierløitnantSekondløitnant
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Ý Ý
Lục quân
Rank insignia of primo maresciallo dell'impero of the Italian Army (1940).png
Primo maresciallo dell'Impero
Italy-Army-WW2-OF-10.svgItaly-Army-WW2-OF-9b.svgItaly-Army-WW2-OF-9a.svgItaly-Army-WW2-OF-8.svgNone.svgNone.svgItaly-Army-WW2-OF-5a.svgItaly-Army-WW2-OF-4.svgItaly-Army-WW2-OF-3.svgItaly-Army-WW2-OF-2a.svgItaly-Army-WW2-OF-1b.svgItaly-Army-WW2-OF-1a.svgNone.svg
Maresciallo d'ItaliaGenerale d'ArmataGenerale designato d'ArmataGenerale di Corpo d'ArmataGenerale di DivisioneGenerale di BrigataColonnello ComandanteColonnelloTenente ColonnelloMaggiorePrimo capitanoCapitanoPrimo TenenteTenenteSottotenenteAspirante
Ý Ý
Không quân
IT-Airforce-OF-10.pngIT-Airforce-OF-9.pngRA-Generale designato di armata aerea.pngRA-Generale di squadra aerea.pngIT-Airforce-OF-8.pngIT-Airforce-OF-7.pngIT-Airforce-OF-5.pngIT-Airforce-OF-4.pngIT-Airforce-OF-3.pngIT-Airforce-OF3s.pngIT-Airforce-OF3.pngIT-Airforce-OF2.pngIT-Airforce-OF1.pngNone.svg
Maresciallo dell'AriaGenerale d'Armata AereaGenerale designato d'Armata AereaGenerale di Corpo d'Armata AereaGenerale di Divisione AereaGenerale di Brigata AereaColonnelloTenente ColonnelloMaggiorePrimo CapitanoCapitanoTenenteSottotenenteAspirante
Ý Ý
Hải quân
Rank insignia of grande ammiraglio of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of ammiraglio d'armata of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of ammiraglio designato d'armata of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of ammiraglio di squadra of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of ammiraglio di divisione of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of contrammiraglio of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of capitano di vascello of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of capitano di fregata of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of capitano di corvetta of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of tenente di vascello of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of sottotenente di vascello of the Regia Marina (1936).svgRank insignia of guardiamarina of the Regia Marina (1936).svgShoulder boards of aspirante of the Regia Marina (1936).svg
Grande ammiraglioAmmiraglio d'armataAmmiraglio designato d'armataAmmiraglio di SquadraAmmiraglio di DivisioneContrammiraglioCapitano di VascelloCapitano di FregataCapitano di CorvettaPrimo Tenente di VascelloTenente di VascelloSottotenente di VascelloGuardiamarinaAspirante Guardiamarina
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Vương quốc Hy Lạp Hy Lạp
Lục quân
GR-Army-OF10 (1937).svgGR-Army-OF9-1937.svgGR-Army-OF8-1937.svgGR-Army-OF7-1937.svgKhông thành lậpGR-Army-OF5-1937.svgGR-Army-OF4-1937.svgGR-Army-OF3-1937.svgGR-Army-OF2-1937.svgGR-Army-OF1a-1937.svgGR-Army-OF1b-1937.svgBritish Army (1920-1953) OF (D).svg
ΣτρατάρχηςΣτρατηγόςΑντιστράτηγοςΥποστράτηγοςΣυνταγματάρχηςΑντισυνταγματάρχηςΤαγματάρχηςΛοχαγόςΥπολοχαγόςΑνθυπολοχαγόςΔόκιμος
Vương quốc Hy Lạp Hy Lạp
Không quân
Royal Hellenic Air Force OF-10.svgHellenic Air Force OF-9.svgHellenic Air Force OF-8.svgHellenic Air Force OF-7.svgHellenic Air Force OF-5.svgHellenic Air Force OF-4.svgHellenic Air Force OF-3.svgHellenic Air Force OF-2.svgHellenic Air Force OF-1A.svgHellenic Air Force OF-1B.svgKhông thành lập
ΑιθεράρχηςΠτέραρχοςΑντιπτέραρχοςΥποπτέραρχοςΣμήναρχοςΑντισμήναρχοςΕπισμηναγόςΣμηναγόςΥποσμηναγόςΑνθυποσμηναγός
Vương quốc Hy Lạp Hy Lạp
Hải quân
GR-RNavy-OF10-sleeve.svgRHN-OF9-sleeve (WWI).svgRHN-OF8-sleeve (WWI).svgGR-Navy-OF7-sleeve.svgGR-Navy-OF5-sleeve.svgGR-Navy-OF4-sleeve.svgGR-Navy-OF3-sleeve.svgGR-Navy-OF2-sleeve.svgGR-Navy-OF1b-sleeve.svgGR-Navy-OF1-sleeve.svgBritish Royal Navy OF-Student.svg
ΑρχιναύαρχοςΝαύαρχοςΑντιναύαρχοςΥποναύαρχοςΠλοίαρχοςΑντιπλοίαρχοςΠλωτάρχηςΥποπλοίαρχοςΑνθυποπλοίαρχοςΣημαιοφόροςΔόκιμος
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Flag of Romania (1948–1952).svg România
(Lục quân)
Tập tin:Mareșal rank insignia (Kingdom of Romania).svgTập tin:General de armată rank insignia (Kingdom of Romania).svgTập tin:General de corp de armată rank insignia (Kingdom of Romania).svgTập tin:General de divizie rank insignia (Kingdom of Romania).svgTập tin:General de brigadă rank insignia (Kingdom of Romania).svgColonel rank insignia (Kingdom of Romania).svgLocotenent-colonel rank insignia (Kingdom of Romania).svgMaior rank insignia (Kingdom of Romania).svgCăpitan rank insignia (Kingdom of Romania).svgLocotenent rank insignia (Kingdom of Romania).svgSublocotenent rank insignia (Kingdom of Romania).svgKhông thành lập
MareșalGeneral de armatăGeneral de corp
de armată
General de divizieGeneral de brigadăColonelLocotenent-colonelMaiorCăpitanLocotenent Sublocotenent
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg Hungary
(Lục quân)
Kuk FieldMarsh 1918.svgKuk GenBranch 1918.svgKuk Feldmarschall-Lt 1918.svgKuk GenMaj 1918.svgKhông thành lậpKuk Oberst.svgKuk Oberstleutnant.svgKuk Major.svgKuk Hauptmann.svgKuk Oberleutnant.svgKuk Leutnant.svgKhông thành lập
TábornagyVezérezredesAltábornagyVezérőrnagyEzredesAlezredesŐrnagySzázadosFőhadnagyHadnagy
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan
Vương quốc Bulgaria Bulgaria
Lục quân
[6]
Không thành lập
Rank insignia of Генерал-лейтенант of the Bulgarian Army.pngRank insignia of Генерал-майор of the Bulgarian Army.pngRank insignia of Бригаден генерал of the Bulgarian Army.pngRank insignia of Полковник of the Bulgarian Army.pngRank insignia of Подполковник of the Bulgarian Army.pngRank insignia of Майор of the Bulgarian Army.pngRank insignia of Старши лейтенант of the Bulgarian Army.pngRank insignia of Лейтенант of the Bulgarian Army.pngRank insignia of младши лейтенант of the Bulgarian Army.pngRank insignia of Офицерски кандидат of the Bulgarian Army.pngKhông thành lập
General-pukovnikGeneral-leitenantGeneral-maiorPlukovníkPodplukovníkMaiorKapitanStarshy leytenantLeytenantMladsy Leytenant
Bulgaria Bulgaria
Hải quân
Không thành lập
None.svgNone.svgNone.svgNone.svgNone.svgNone.svgNone.svg
Kontra-admiralKapitan I rangKapitan II rangKapitan III rangLeytenantMichman I rangMichman II rang
Hoa Kỳ Hoa Kỳ
Lục quân & Không quân
[2]
General of Armies insignia.svgUS-O11 insignia.svgUS-O10 insignia.svgUS-O9 insignia.svgUS-O8 insignia.svgUS-O7 insignia.svgUS-O6 insignia.svgUS-O5 insignia.svgUS-O4 insignia.svgUS-O3 insignia.svgUS-O2 insignia.svgUS-O1 insignia.svgRiêng biệt
General of the Armies[d]General of the ArmyGeneralLieutenant GeneralMajor GeneralBrigadier GeneralColonelLieutenant ColonelMajorCaptainFirst LieutenantSecond LieutenantOfficer CandidateOfficer Cadet
Hoa Kỳ Hoa Kỳ
Hải quân
[2]
US Admiral of Navy insignia.svgUS Navy O11 insignia.svgUS Navy O10 insignia.svgUS Navy O9 insignia.svgUS Navy O8 insignia.svgUS Navy O7 insignia.svgUS Navy O6 insignia.svgUS Navy O5 insignia.svgU.S. Navy O-4 insignia.svgUS Navy O3 insignia.svgUS Navy O2 insignia.svgUS Navy O1 insignia.svgRiêng biệt
Admiral of the Navy[d]Fleet AdmiralAdmiralVice AdmiralRear AdmiralCommodore[e]CaptainCommanderLieutenant CommanderLieutenantLieutenant (junior grade)EnsignMidshipman/Officer Candidate
Cấp tướngCấp táCấp úyDự bị sĩ quan

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Traditionally captains of Polish cavalry held the rank of rotmistrz, a direct equivalent of the rank of kapitan in other branches of the military.
 2. ^ This rank was only proposed and never used.
 3. ^ Elevated to position equal to Marshal of the Soviet Union after 1944.
 4. ^ a b This rank was never awarded during the War.
 5. ^ Reintroduced in 1943.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Rosignoli, Guido (1980). Naval and Marine Badges and Insignia of World War 2. Blandford Colour Series. Link House, West Street, Poole, Dorset, BH15 1LL: Blandford Press Ltd. tr. 152–153.Quản lý CS1: địa điểm (liên kết)
 2. ^ a b c d e f g h i j k l DI (ngày 15 tháng 6 năm 2015). “World War 2 Allied Officers Rank Insignia”. Daily Infographics. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 5 năm 2018.
 3. ^ CIA (ngày 24 tháng 8 năm 1999). “Records Integration Title Book” (PDF). tr. 18. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 13 tháng 11 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2018.
 4. ^ a b “Finnish Insignia”. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2018.
 5. ^ Rühl, Moritz. “The Army of Norway 1939”. Uniformology. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2019.
 6. ^ “Bulgarian Army/Air Force Insignia”. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2018.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%91i_chi%E1%BA%BFu_qu%C3%A2n_h%C3%A0m_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_tham_chi%E1%BA%BFn_trong_Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9_hai