Wiki - KEONHACAI COPA

Thể loại:Trang đổi hướng từ việc di chuyển

Thể loại này chứa các trang đổi hướng từ việc di chuyển/đổi tên trang dùng {{R from move}} Các đổi hướng này đựoc sử dụng để tránh phá vỡ các liên kết, cả bên trong và bên ngoài, có thể đã được liên kết tới tên trang cũ.

rcat được sử dụng để gắn thẻ đổi hướng và điền vào thể loại này, {{R from move}}, được tự động thêm vào đổi hướng dẫn do việc di chuyển/đổi tên trang. Đổi hướng cũ hơn từ di chuyển trang vẫn có thể cần phải được gắn thẻ thủ công.


Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Trang_%C4%91%E1%BB%95i_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_t%E1%BB%AB_vi%E1%BB%87c_di_chuy%E1%BB%83n