Wiki - KEONHACAI COPA

Khu đồng tính

Nhà ga tàu điện ngầm trong khu đồng tính ở Montréal.
BoystownChicago

Khu đồng tính (tiếng Anh: gay village) là một khu vực thường có ranh giới rõ ràng ở đô thị có nhiều người đồng tính, song tínhhoán tính sống. Khu đồng tính thường có nhiều quán rượu, câu lạc bộ đêm, nhà hàng và nhà sách đồng tính.

Những khu vực như vậy là một ốc đảo thân thiện với người đồng tính trong một thành phố không thân thiện hoặc đơn giản chỉ là một khu tập trung nhiều người dân đồng tính và/hoặc khu thương mại đồng tính. Cũng như nhiều khu vực trong quá trình đô thị hóa, nhiều người đồng tính sử dụng khu vực của họ để phản ánh những giá trị văn hóa đồng tính và cung cấp những dịch vụ.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Cante, Richard C. (2008). Gay Men and the Forms of Contemporary US Culture. London: Ashgate Publishing. ISBN 0-7546-7230-1.
  • Castells, Manuel 1983. The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
  • D'Emilio, John 1992. Making Trouble: Essays on Gay History, Politics, and the University. New York, London: Routledge.
  • Escoffier, Jeffrey 1998. American Homo: Community and Perversity. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
  • Florida, Richard 2002. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Perseus Books Group.
  • Forest, Benjamin 1995. "West Hollywood as Symbol: The Significance of Place in the Construction of a Gay Identity" Environment and Planning D: Society and Space 13: 133-157.
  • Kenney, Moira Rachel 1998. "Remember, Stonewall was a Riot: Understanding Gay and Lesbian Experience in the City" Chapter 5, các trang 120–132 in: Leoni Sandercock (ed) Making the Invisible Visible. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
  • Lauria, Mickey and Lawrence Knopp 1985. "Toward an Analysis of the Role of Gay Communities in the Urban Renaissance" Urban Geography 6(2): 152-169.
  • Levine, Martin P. 1979. "Gay Ghetto" các trang 182–204 in: Martin Levine (ed) Gay Men: The Sociology of Male Homosexuality. New York, Hagerstown, San Francisco, London: Harper & Row.
  • Ray, Brian and Damaris Rose 2000. "Cities of the Everyday: Socio-Spatial Perspectives on Gender, Difference, and Diversity" các trang 507–512 in: Trudi Bunting and Pierre Filion (eds). Canadian Cities in Transition: The Twenty-First Century. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_%C4%91%E1%BB%93ng_t%C3%ADnh