Wiki - KEONHACAI COPA

Wikipedia:KHONGLIENKET

  • Từ một lối tắt: Đây là một trang đổi hướng từ một trang lối tắt bất kì không gian tên đến một trang trong bất kỳ không gian tên nào ngoại trừ không gian tên bản mẫu.
    • Nếu trang đích một bản mẫu, hãy sử dụng {{R from template shortcut}}. Lối tắt được liên kết trên các trang cộng đồng, trang thảo luận và chỉnh sửa tóm tắt, nhưng không có trong không gian tên bài viết.
    • Ghi chú: Các trang thảo luận bản mẫu nằm trong một không gian tên thảo luận; nó không nên nằm trong không gian tên bản mẫu. Tất cả các lối tắt đến các trang thảo luận nên được gắn thẻ {{Trang viết tắt}}.
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:KHONGLIENKET