Wiki - KEONHACAI COPA

Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lâm Mặc (lần 2)

Lâm Mặc [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: không đủ phiếu. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 09:19, ngày 7 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Lâm Mặc (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lâm Mặc" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam ca sĩ, vũ công Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 01:01, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Symbol delete vote.svg Xóa Chưa có hoạt động cá nhân nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:54, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/L%C3%A2m_M%E1%BA%B7c_(l%E1%BA%A7n_2)