Wiki - KEONHACAI COPA

Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Chu Dực Nhiên (lần 2)

Chu Dực Nhiên [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Không đủ phiếu. Biheo2812 Thảo luận! 04:12, ngày 17 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chu Dực Nhiên (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chu Dực Nhiên" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam ca sĩ, diễn viên Trung Quốc không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca 滇西小哥! 05:31, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Chu_D%E1%BB%B1c_Nhi%C3%AAn_(l%E1%BA%A7n_2)