Wiki - KEONHACAI COPA

Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật

Trang chính Biểu quyết đánh giá dịch thuật Quy định biểu quyết
Hướng dẫn cho ĐPV/BQV
 Hướng dẫn mở biểu quyết (cũ)  

Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật là trang biểu quyết nhanh của các thành viên Wikipedia:Hội đồng Hỗ trợ kiểm tra dịch thuật‎ nhằm đánh giá nhanh và tổng quan các bài viết được xem là dịch thô trên Wikipedia tiếng Việt, nhằm có biện pháp xử lý các bài viết này. Các bài viết được quy kết là dịch thô sẽ được đưa vào trang nháp thành viên trong thời hạn 3 ngày, quá thời hạn này mà bài viết không thể cải thiện sẽ được đưa đi xóa, trích Wikipedia:Quy định về các tháng viết bài.

Biểu quyết này chỉ giúp đưa bài viết có chất lượng dịch thuật kém vào trang nháp thành viên đã tạo bài đó và xóa bài viết khỏi không gian bài viết sau 3 ngày nếu không có bất kì sửa đổi nào cải thiện chất lượng dịch thuật bài viết. Việc đánh giá dịch thuật nhằm ngăn chặn dịch thô "theo hệ thống", hiện trạng xấu đang xảy ra trong năm vừa qua của Wikipedia tiếng Việt, khi rất nhiều bài dịch không đạt vì dịch thô. Và nó không phải là một dạng xóa nhanh.

Nếu bạn muốn mở biểu quyết đánh giá bài dịch thuật, bạn hãy xem phần hướng dẫn dưới đây để biết thêm chi tiết về cách mở biểu quyết đánh giá bài dịch thuật cho một bài viết. Nên xem quy định ở đây trước khi biểu quyết. Hầu hết các biểu quyết đều được lưu trữ, có thể truy cập ở cuối trang.

Tạo biểu quyết[sửa | sửa mã nguồn]

Để mở một cuộc biểu quyết đánh giá dịch thuật mới. Nhấn vào nút bên dưới để tạo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật mới.

Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang chỉnh sửa mã nguồn của trang này có chứa hướng dẫn tạo biểu quyết xuất hiện bên trên để giúp bạn tạo biểu quyết mới. Bạn làm theo hướng dẫn này để tạo biểu quyết và sau đó lưu trang lại để hoàn tất.

Vui lòng tạo biểu quyết phía trên cùng ngay dưới đề mục "Tháng 7 năm 2024" để các thành viên dễ theo dõi các biểu quyết mới.

Lưu ý: Sau khi chỉnh sửa trang tạo biểu quyết đánh giá dịch thuật mới, bạn phải đặt bản mẫu {{Chờ xóa (dịch máy)}} vào bài bạn đem ra biểu quyết hoặc trên các bài viết liên quan đem ra biểu quyết (nếu biểu quyết một nhóm bài viết dịch thuật). Dưới đây là hướng dẫn chi tiết

Quy trình cần làm sau khi tạo biểu quyết
I.
Đặt bản mẫu {{Chờ xóa (dịch máy)}} vào một hay nhiều bài viết
Đối với biểu quyết đánh giá một bài viết dịch thuật
  • Chèn {{Chờ xóa (dịch máy)}} vào phía trên cùng của bài viết.
Đối với biểu quyết đánh giá nhiều bài viết dịch thuật

Thay thế Tên đề mục đề cử thành đề mục biểu quyết bạn đã tạo trong Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật. Ví dụ bạn tạo đề mục với tên Loạt bài dịch máy của thành viên ví dụ thì thông báo dịch máy khi chèn vào bài viết liên quan biểu quyết phải là {{Chờ xóa (dịch máy)|Loạt bài dịch máy của thành viên ví dụ}}.

II.
Lưu trang lại
  • Trong tóm lược sửa đổi, ghi Đánh giá bài viết dịch thuật
  • Lưu trang lại
Điều này sẽ đưa trang vào Thể loại:Chờ xóa (dịch máy)

Phần đã liệt kê xong[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_%C4%91%C3%A1nh_gi%C3%A1_b%C3%A0i_vi%E1%BA%BFt_d%E1%BB%8Bch_thu%E1%BA%ADt