Wiki - KEONHACAI COPA

Thể loại:Thành viên vi

Các thành viên sau đây sử dụng tiếng Việt.

  • vi-0: Thành viên không hiểu tiếng Việt (hoặc trình độ rất thấp).
  • vi-1: Thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.
  • vi-2: Thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.
  • vi-3: Thành viên sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát.
  • vi-4: Thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.
  • vi-N hoặc vi: thành viên sử dụng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ.
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_vi