Wiki - KEONHACAI COPA

Thể loại:Bài chất lượng kém quá 7 ngày

Khác (8) | Chung (209) | Bài viết (6) | Đổi hướng (12) | Tập tin (20) | Bản mẫu (33) | Thể loại (40) | Thành viên (18) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng dịch (30) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Dưới đây là danh sách bài viết có chất lượng kém quá 7 ngày, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng kém}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: Đến hạn
  • B: Quá hạn 1 ngày
  • C: Quá hạn 2 ngày
  • D: Quá hạn 3 ngày
  • E: Quá hạn 4 ngày
  • F: Quá hạn 5 ngày
  • G: Quá hạn 6 ngày
  • H: Quá hạn hơn 6 ngày
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%C3%A0i_ch%E1%BA%A5t_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_k%C3%A9m_qu%C3%A1_7_ng%C3%A0y