Wiki - KEONHACAI COPA

Thảo luận Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý

Độ phân giải thấp[sửa mã nguồn]

Đọc hướng dẫn ở đây xong vẫn thấy mờ mịt quá. Ai rõ vấn đề giải thích cho tôi với. Dựa vào đâu để mà biết tập tin đồ họa nhỏ hơn 0,1 megapixel cơ chứ? Nhậm Ngã Hành (thảo luận) 08:28, ngày 15 tháng 1 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Tôi đã thử, lấy chiều dài và chiều rộng tập tin nhân với nhau rồi đổi ra megapixel. Làm vậy cũng được nhưng rắc rối.Nhậm Ngã Hành (thảo luận) 16:55, ngày 15 tháng 1 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Báo lỗi[sửa mã nguồn]

Khi miêu tả tập tin là biểu trưng tổ chức, nếu miêu tả hết những mục được yêu cầu miêu tả thì sẽ có một số lỗi mà rõ nhất là tại mục về website, như tại tập tin:Logo-iol.jpg. Hình này tôi truyền lên để thử áp dụng những điều mới học được, nhờ các bảo quản viên xóa hộ sau khi xem. Nhậm Ngã Hành (thảo luận) 16:55, ngày 15 tháng 1 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Wikipedia:H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_m%C3%B4_t%E1%BA%A3_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_h%E1%BB%A3p_l%C3%BD