Wiki - KEONHACAI COPA

Thảo luận Wikipedia:Giải quyết mâu thuẫn

Ta nên theo tục lệ đặt tên trang và viết thường các chữ sau: Wikipedia:Giải quyết mâu thuẫn DHN 07:13, 11 tháng 3 2005 (UTC)


LÀM SAO ĐỂ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN GIỮA NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI KIỂM DUYỆT BÀI VIẾT

Mâu thuẫn xẩy ra khi người viết không vi phạm nội quy nhưng người kiểm duyệt bài viết cứ nói rằng bài viết vi phạm nội quy, hoặc nại lý do không hợp với chủ đề hoặc lý do mơ hồ như "bài viết có tính cách diễn đàn" để xóa bài thảo luận của kẻ khác. Mâu thuẫn đó xẩy ra khi người viết cứ viết ra là bị người quản lý xóa bài của họ, vậy làm sao để giải quyết mâu thuẫn đó.

Quý vị lấy gì làm thước đo bài viết không hợp với chủ đề hoặc là bài viết có tính cách diễn đàn, trong khi có nhiều người kiểm duyệt những bài chính trị hoặc lịch sử về việt nam mà họ lại đang ở việt nam? Làm sao họ có dám làm việc gì khác với đường lối tuyên truyền của đảng và nhà nước? Làm sao họ có đủ kinh nghiệm và cái nhìn đa dang, khách quan hoặc trung lập như trang web này đòi hỏi để kiểm duyệt bài của người khác?

Nếu quý vị muốn tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy những lý luận hết sức ấu trĩ khi họ lý giải những bài kiểm duyệt của họ. Nếu trang web này là của một cá nhân hay một hội đoàn thì tôi sẽ chẳng thèm vào đây làm chi. Nhưng thấy nó cứ lải nhải với tôi là trang web này là của quốc tế, những người quản lý cũng chỉ để bảo vệ cho nó tốt đẹp hơn thôi, nên tôi mới đóng góp ý kiến ở đây. TÔI THẤY CÓ NHIỀU NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG ĐÂY XỬ DỤNG TRANG WEB VÀ VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA MÌNH ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHO BỘ MÁY CAI TRỊ HIỆN TẠI Ở VN. TUYÊN TRUYỀN MỘT CÁCH GIÁN TIẾP BẰNG CÁCH XÓA BỎ NHỮNG BÀI VIẾT NÓI LÊN SỰ THẬT LỊCH SỬ CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI Ở VN, ĐỂ BẢO VỆ ĐƯỜNG HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN CS BÊN ĐÓ. Dao Cong KhaiDao Cong Khai (thảo luận) 19:46, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Wikipedia:Gi%E1%BA%A3i_quy%E1%BA%BFt_m%C3%A2u_thu%E1%BA%ABn