Wiki - KEONHACAI COPA

Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Điều lệ

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 28 tháng 11 năm 2021[sửa mã nguồn]

Thay đổi số phiếu thuận phải chiếm ít nhất 2/3 tổng số phiếu thuận và chống thành số phiếu thuận phải ít nhất gấp đôi số phiếu chống.Thằng này là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 09:15, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Giahuypromax:  Từ chối Không cần thiết. NguoiDung
KhongDinhDanh
09:18, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_ch%E1%BB%8Dn_%C4%91i%E1%BB%81u_ph%E1%BB%91i_vi%C3%AAn/%C4%90i%E1%BB%81u_l%E1%BB%87