Wiki - KEONHACAI COPA

Thảo luận Thành viên:Khả Vân Đại Hãn

Chúc Tết[sửa mã nguồn]

Mến chúc bạn một mùa Tết an vui cùng gia đình và bạn bè, mến chúc bạn có một năm mua bán đầy may mắn và thành công :D. ✠ Tân-Vương  17:17, ngày 21 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Một chiếc bánh chưng cho bạn![sửa mã nguồn]

Bánh chưng.jpgăn đi cho đời đỡ ngán -tynjeestan al-haitham 02:51, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thank you - Tiền Túng (Tình Tan) 03:49, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ứng cử BVT[sửa mã nguồn]

Symbol star 2ca02c - candidate.svgMời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Không phải lúc chết" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

 

Thư mời nhận xét[sửa mã nguồn]

Symbol star 2ca02c - candidate.svgMời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Josee: Khi nàng thơ yêu" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  – AsaHiguitaMizu (thảo luận) 04:44, ngày 29 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Kh%E1%BA%A3_V%C3%A2n_%C4%90%E1%BA%A1i_H%C3%A3n