Wiki - KEONHACAI COPA

Thảo luận Bản mẫu:Chiến tranh thế giới thứ hai

Dự án Quân sự
Mark V.jpgTrang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Quân sự, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Quân sự. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Tôi thấy bạn dựa trên nền tảng bản mẫu tướng ứng tiếng Anh mà dịch ra bản mẫu này, nhưng sang tiếng Việt thứ tự chữ cái khác đi, có nên để đúng thứ tự như bản tiếng Anh không? (phần các quốc gia tham chiến)Volga (thảo luận) 09:13, ngày 24 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn nào làm cho cái tiêu bản ẩn khi duyệt trang.--Soekarno-Hatta/Jakarta (thảo luận) 06:49, ngày 8 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai