Wiki - KEONHACAI COPA

Thành viên:Vivian Huỳnh Thị Kim Truyền

Tiêu chuẩn Nông nghiệp, Lâm nghiệp rừng nhân tạo.

Mục đích:

Tạo môi trường trồng cây cối cho thu hoạch như điều kiện sinh tồn của rừng thưa ở những nơi có điều kiện phát triển.

Phạm vi áp dụng:

Cho bất kỳ hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái làm giàu dinh dưỡng tự nhiên cho đất, bảo vệ môi trường.

Định nghĩa:

Rừng nhân tạo là một khái niệm dùng cho hoạt động trồng cây gây rừng cho thu hoạch  kết hợp phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với sự phát triển của Rừng nhân tạo. Cải thiện độ phì tự nhiên của Đất, cải thiện môi trường sống, tinh lọc độ phèn của nước ngầm.

Điều khoản cơ bản:

- Trồng cây dày đặc cây dựa nhau mà sống

- Phải có sự chăn nuôi động vật trong khu vực ta phát triển rừng nhân tạo. Sự chăn nuôi tạo ra sinh vật.

- Phải có sự cắt tỉa bón thúc cho cây đất bằng gỗ lá mục có một sự tuần hoàn về sự tự phân hủy của lá cây.

- Phải có một môi trường sống lý tưởng cho các loài trùn đất hay nuôi dưỡng một khu vực nào đó có loài trùn đất và thu hút chim muông và ong bướm. Ta phải trồng ít cây có hoa.

- Phải suy nghĩ về việc tạo suối nước hoặc ao nước làm nơi cho nước tồn tại trong khu vực và nước này phải được luôn chuyển bằng 01 cách nào đó nước được bơm lên phục vụ cho khu vực hệ sinh thái và nước quay trở lại với lòng đất và nước phải luôn luân chuyển. Có thế là ao, hồ, suối...

- Phải có các sinh vật nhỏ như các loại côn trùng thường xuyên đến và sống trong các loại cây như ong là tốt nhất. Nếu không có ong thì nuôi ong mục đích góp phần phát triển quá trình sinh trưởng và thúc đẩy quá trình sinh trưởng của Rừng Nhân Tạo và môi trường sống xung quanh trồng loài cây thu hút các loài thụ phấn...

- Chất lượng cây trồng chủ yếu là các loài thảo dược nhỏ thân cỏ không lấy cây thân gỗ được trồng nhưng không bón phân hữu cơ, vô cơ hay phân chuồng hay bất cứ một loại phân nào khác ngoài sự hoạt động của trùn và sự tăng cường hoạt chất enzym cho quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong môi sinh.

- Kết hợp các yếu tố lại không được cản trở sự phát triển về chiều cao của cây thân gỗ được lựa chọn và trong quá trình cây thân gỗ sinh sống chọn lựa để lại những cây gọi là cổ thụ và cũng không chặt bất cứ cây nhỏ sống xung quanh trong ít nhất là 20 năm khi ta chưa có sự thay thế. Trong trường hợp mật độ quá dày đặc có thể suy nghĩ tỉa bớt cây trồng vì mục đích ta tạo bóng râm tăng cường sự giảm bớt ánh sáng chiếu trên mặt đất.

Huỳnh Thị Kim Truyền.

Quản Trị Chất Lượng

Đại học Kinh Tế Tp. HCM

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Vivian_Hu%E1%BB%B3nh_Th%E1%BB%8B_Kim_Truy%E1%BB%81n