Wiki - KEONHACAI COPA

RealPlayer

RealPlayer (có lúc khi được gọi là RealOne) là trình đa phương tiện do RealNetworks cung cấp, nó chơi nhiều định dạng phương tiện bao gồm MP3, MPEG-4, và QuickTime, cùng với nhiều thế hệ codec RealAudioRealVideo.

Chức năng[sửa | sửa mã nguồn]

Chơi những

  • Hồ Sơ nhạc có dạng đuôi: RM, RAM, RA,
  • Danh Sách nhạc có dạng đuôi:

Tải Về Máy[sửa | sửa mã nguồn]

Nhúng WMP trong trang mạng[sửa | sửa mã nguồn]

<object width="320" height="240"
classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA">
<param name="controls" value="ImageWindow" />
<param name="autostart" value="true" />
<param name="src" value="male.ram" />
</object>

<EMBED type="audio/x-pn-realaudio-plugin" SRC="STREAMURL"
CONTROLS="ControlPanel,StatusBar" 
HEIGHT=60 WIDTH=236 AUTOSTART=false>
</embed>

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/RealPlayer