Wiki - KEONHACAI COPA

Phương Tây

Phương Tây là một tính từ và được sử dụng để nói đến những thứ ở hướng Tây. Từ này cũng có nhiều ý nghĩa khác:

Trong địa lýchính trị:

Trong văn hóa - lịch sử - tôn giáo:

Trong thế giới giải trí:

Trong ngành phân tử sinh vật:

  • Western blot, a method in molecular biology to detect a certain protein in a sample by using antibody specific to that protein.

Cơ quan giáo dục:

Trong ngành tài chính:

Trong giao thông - vận tải :

Trong ngành máy tính:

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_T%C3%A2y