Wiki - KEONHACAI COPA

MediaWiki:Gadget-HotCat.js

window.hotcat_translations_from_commons = true;

/*
 This imports the latest version of HotCat from Commons.
 HotCat is a gadget to make changes to categories much easier.
 Full documentation can be found at http://commons.wikimedia.org/wiki/Help:Gadget-HotCat
*/
mw.loader.load( '//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-HotCat.js&action=raw&ctype=text/javascript' );
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-HotCat.js