Wiki - KEONHACAI COPA

Liên bang

Bản đồ thể hiện các liên bang chính thức hiện nay.

Liên bang (tiếng Latinh: foedus, tiếng Anh: federation) là hình thức nhà nước bao gồm một số các thành viên cá thể có chính phủ riêng tập hợp lại dưới một chính phủ liên bang thống nhất. Trong một liên bang, chủ quyền của các thành viên liên bang được pháp luật bảo hộ và không thể bị điều chỉnh bởi một quyết định đơn phương nào của chính phủ trung ương.

Hình thức chính phủ hay kết cấu lập hiến của một liên bang được gọi là chế độ liên bang. Hình thức này có thể coi là đối lập với hình thức nhà nước đơn nhất. Nước Đức với mười sáu Länder là một ví dụ liên bang trong khi nước Áo láng giềng và các Bundesländer lại là một nhà nước đơn nhất có các đơn vị hành chính kiểu liên bang và nước Pháp luôn luôn là nhà nước đơn nhất.

Chế độ liên bang thường được thiết lập tại một quốc gia đa sắc tộc hoặc có lãnh thổ rộng lớn hoặc trong trường hợp cần thiết. Các liên bang thường được thành lập trên cơ sở một hiệp ước giữa các thành viên có chủ quyền.

Một tổ chức quốc tế của các nhà nước liên bang gọi là Diễn đàn Liên bang[1], có trụ sở đặt tại Ottawa, Ontario, Canada. Tổ chức này hiện gồm chín quốc gia thành viên.

Liên bang và các hình thức tiểu bang[sửa | sửa mã nguồn]

50 tiểu bang của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
31 tiểu bang và Đặc khu liên bang của Liên bang México

Các tiểu bang thành viên trong một liên bang được coi là có chủ quyền về một khía cạnh nào đó nhưng quyền lực cụ thể được bảo hộ của tiểu bang có thể không được chính phủ trung ương áp dụng. Tuy nhiên một liên bang lại vững chắc hơn một liên minh lỏng lẻo giữa các quốc gia độc lập. Các tiểu bang thành viên của một liên bang thường không có quyền trong quan hệ chính sách đối ngoại và vì vậy chúng muốn tình trạng không độc lập theo luật pháp quốc tế.

Một liên bang thường có một hệ thống hai cấp chính phủ tại hầu hết lãnh thổ và cho hầu hết dân cư. Tuy nhiên, sẽ không bất thường nếu một liên bang có một vài vùng lãnh thổ trực tiếp do chính phủ liên bang quản lý. Ví dụ, các Vùng (Territory) của CanadaÚc có các mức độ chính phủ khác nhau và có thể bị chính phủ liên bang đơn phương thay đổi hoặc rút bỏ; ngoài các tiểu bang thành viên Ấn Độ lại có một số Lãnh thổ liên hiệp; còn Hoa KỳMéxico đặt các thủ đô là Đặc khu Columbia và Đặc khu liên bang, trường hợp này chính phủ liên bang có đặc quyền hợp hiến để bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm chính phủ địa phương. Thông thường một lãnh thổ sẽ được điều hành trực tiếp bởi chính phủ liên bang do các nguyên nhân lịch sử mà nó đã và đang hoặc bởi vì nó quá xa và quá thưa dân để thành lập một tiểu bang hay tỉnh, hoặc bởi vì nó là một vùng lãnh thổ có vai trò đặc biệt là thủ đô của liên bang.

Một số liên bang được gọi là bất đối xứng bởi vì một vài tiểu bang lại có quyền tự trị cao hơn các tiểu bang khác. Ví dụ cho trường hợp này là Malaysia, tiểu bang SarawakSabah với các điều kiện khác so với các bang khác nằm trên bán đảo Mã Lai.

Một liên bang thường được hợp nhất từ một hiệp ước ban đầu giữa các thành viên riêng lẻ. Mục đích hợp nhất để giải quyết các vấn đề chung hoặc để có năng lực phòng thủ chung như MỹThụy Sĩ hoặc tạo ra một nhà nước dân tộc cho các nhóm rải rác ở các quốc gia khác nhau như Đức. Tuy nhiên do lịch sử và dân tộc của các quốc gia rất khác nhau cho nên chế độ liên bang của một quốc gia có thể khá khác so các hình mẫu trên. Chẳng hạn, trường hợp nước Úc là duy nhất vì nó trở thành một quốc gia thông qua bầu cử dân chủ của công dân tại mỗi tiểu bang khi họ đã trả lời "đồng ý" trong cuộc trưng cầu thông qua Hiến pháp Úc. Còn Brasil trong suốt lịch sử của mình đã từng vừa là nhà nước liên bang vừa là nhà nước đơn nhất; ngày nay một số tiểu bang của Liên bang vẫn duy trì ranh giới từ thời thuộc địa Bồ Đào Nha (có nghĩa là trước khi nhà nước Brazil ra đời) và vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi chính phủ trung ương đặt tại tiểu bang cuối cùng được thành lập theo Hiến pháp 1988, chủ yếu vì mục đích hành chính.

Tám trong số mười nước diện tích lớn nhất thế giới được tổ chức thành các liên bang.

Nhà nước đơn nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà nước đơn nhất là nhà nước có một cấp chính phủ duy nhất, tập trung và một dân tộc. Tuy nhiên nhà nước đơn nhất cũng có thể có một hoặc nhiều lãnh thổ có chính phủ riêng. Sự khác nhau giữa một liên bang và một nhà nước đơn nhất kiểu này là ở chỗ trong một nhà nước đơn nhất mức độ tự trị của các lãnh thổ có chính phủ riêng tồn tại không theo mong muốn của chính phủ trung ương và có thể bị đơn phương hủy bỏ. Trong khi một liên bang thông thường được thiết lập bởi một hiệp ước giữa một số tiểu bang độc lập, thì tại một nhà nước đơn nhất các lãnh thổ có chính phủ riêng thường được thiết lập thông qua sự chuyển giao quyền lực tức là chính phủ trung ương chính thức đồng ý giao quyền tự trị cho một lãnh thổ phụ thuộc hoàn toàn trước đây. Vì vậy các liên bang thường được thành lập một cách tự nguyện từ 'cấp dưới' trong khi việc chuyển giao quyền tự trị lại được đưa ra từ 'cấp trên'.

Trong triết lý của một nhà nước đơn nhất, sự toàn vẹn lãnh thổ được coi là chủ quyền quốc gia và bởi lẽ đó chính phủ trung ương thực thi chủ quyền trên toàn lãnh thổ. Trong khi đó ở một liên bang chủ quyền thường được nhìn nhận một cách tương đối tại các tiểu bang thành viên hoặc được chia sẻ giữa các tiểu bang và chính phủ trung ương.

Liên bang trên thực tế[sửa | sửa mã nguồn]

Sự khác biệt giữa một nhà nước liên bang và một nhà nước đơn nhất thường không rõ ràng. Một nhà nước đơn nhất có thể rất giống với liên bang về cấu trúc và chính phủ trung ương vừa có thể có quyền về mặt lý thuyết để hủy bỏ quyền tự trị của một lãnh thổ có chính phủ riêng nhưng về mặt chính trị lại rất khó để thực thi điều đó. Các lãnh thổ tự trị của một số nhà nước đơn nhất thường muốn nhiều quyền tự trị hơn ở một số liên bang. Vì lẽ đó, đôi khi có tranh cãi trong việc coi một số nhà nước đơn nhất là liên bang trên thực tế.

Vương quốc Tây Ban Nha[sửa | sửa mã nguồn]

[cần dẫn nguồn] bởi vì nó trao nhiều quyền cho chính phủ các khu tự trị hơn so với hầu hết các liên bang khác. Đối với nghị viện Tây Ban Nha, việc bãi bỏ quyền tự trị của các vùng như Galicia, Catalonia hoặc xứ Basque, hay đối với Chính phủ Vương quốc Anh việc đơn phương hủy bỏ cơ quan lập pháp của xứ Wales, Bắc Ireland hoặc Scotland hầu như là một sự bất khả thi chính trị mặc dù không có một rào cản nào về pháp lý. Hơn nữa, một số vùng như Navarra hoặc xứ Basque có đầy đủ khả năng kiểm soát thuế và chi tiêu, chuyển một phần nhỏ cho chính phủ trung ương để phục vụ các mục đích công (quân đội, quan hệ quốc tế, chính sách vĩ mô).

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa[sửa | sửa mã nguồn]

[cần dẫn nguồn] trên thực tế mặc dù không có quy định chính thức xuất phát từ quyền lực được trao rộng rãi cho các tỉnh một cách không chính thức để thực thi các quan hệ kinh tế và chính sách quốc gia. Kết quả là có một khái niệm "chế độ liên bang trên thực tế với đặc trưng Trung Hoa" (dựa theo chính sách của Đặng Tiểu Bình chế độ xã hội chủ nghĩa với đặc trưng Trung Hoa). Theo hiến pháp, quyền lực của các đặc khu hành chính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được trao bởi Chính phủ nhân dân Trung ương thông qua nghị quyết của Toàn quốc Nhân dân Đại biểu Đại hội mặc dù sự can thiệp của chính quyền trung ương ngày càng lớn.

Cộng hòa Liên bang Myanmar[sửa | sửa mã nguồn]

Hiến pháp quy định Myanmar là một quốc gia đơn nhất, hệ thống chính trị ở Myanmar mang nhiều yếu tố của chủ nghĩa liên bang. Mỗi bộ phận hành chính có nội các riêng và các bộ trưởng, chính vì thế Myanmar giống như một liên bang hơn là một nhà nước đơn nhất.

Danh sách các liên bang[sửa | sửa mã nguồn]

Tên nướcTên đầy đủBài về phân cấp hành chínhVùngVùng phụ
ArgentinaCộng hòa ArgentinaTỉnh của Argentina23 tỉnh1 quận liên bang
ÚcThịnh vượng chung ÚcTiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc6 bang1 lãnh thổ liên bang, 1 lãnh thổ nội địa, một vài lãnh thổ hải ngoại
ÁoCộng hòa ÁoBang của Áo9 Bang
BỉVương quốc BỉPhân cấp hành chính Bỉ3 cộng đồng ngôn ngữ3 vùng
Bosnia và HerzegovinaBosnia và HerzegovinaPhân cấp chính trị Bosnia và Herzegovina2 chủ thể1 đặc khu
BrasilCộng hòa Liên bang BrazilBang của Brasil26 bang1 đặc khu liên bang và 5.561 khu dân cư
CanadaCanadaTỉnh bang và lãnh thổ của Canada10 tỉnh3 vùng
ComorosLiên bang Comoros3 đảo
EthiopiaCộng hòa Dân chủ Liên bang EthiopiaVùng của Ethiopia9 vùng2 thành phố đặc biệt
ĐứcCộng hòa liên bang ĐứcBang của Đức16 Bang
Ấn ĐộCộng hòa Ấn ĐộBang và lãnh thổ của Ấn Độ28 tiểu bang7 lãnh thổ liên hiệp
IraqCộng hoà IraqTỉnh (Iraq)18 tỉnh, bao gồm 1 khu tự trị
MalaysiaMalaysiaBang của Malaysia13 bang3 lãnh thổ liên bang
MéxicoHợp chúng quốc MexicoBang của México31 tiểu bang1 đặc khu liên bang
MicronesiaLiên bang Micronesia4 tiểu bang
NepalCộng hòa Dân chủ Liên bang NepalTỉnh của Nepan7 tỉnh
NigeriaCộng hòa Liên bang NigeriaBang của Nigeria36 tiểu bang1 vùng
PakistanCộng hòa Hồi giáo PakistanTỉnh và lãnh thổ của Pakistan4 tỉnh4 lãnh thổ liên bang
NgaLiên Bang NgaChủ thể liên bang của Nga85 chủ thể liên bang
Saint Kitts và NevisLiên bang Saint Christopher và Nevisđảo/giáo xứ2 đảo/14 giáo xứ
SomaliaCộng hòa liên bang SomaliaCác vùng của Somalia18 vùng
SudanCộng hòa SudanBang của Sudan26 bang
Thụy SĩLiên bang Thụy SĩTổng của Thuỵ Sĩ26 tổng
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhấtLiên hiệp các tiểu vương quốc Ả rập thống nhấtCác tiểu vương quốc của Ả Rập Thống nhất7 tiểu vương quốc
Hoa KỳHợp chúng quốc Hoa KỳTiểu bang Hoa Kỳ50 tiểu bang1 quận liên bang; 1 lãnh thổ sáp nhập, 13 lãnh thổ không sáp nhập
VenezuelaCộng hòa Bolivariana VenezuelaBang của Venezuela23 bang, 1 khu trực thuộc liên bang1 đặc khu liên bang

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_bang