Wiki - KEONHACAI COPA

Danh sách người Do Thái Karaite

Abraham Firkovich nhà khảo cổ học người do thái nghiệp dư

Danh sách người Do Thái Karaite là danh sách những người do thái là tín đồ liên quan tới Do Thái Giáo Karaite.

Damh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Karaite giai đoạn đầu[sửa | sửa mã nguồn]

Thế kỷ 8 -9 (700-899 CE)

Thời đại vàng son[sửa | sửa mã nguồn]

Thể kỷ 10-12 (900-1199 CE)

Trung cổ[sửa | sửa mã nguồn]

Thể kỷ thứ 13-17 (1200-1699 CE)

    • Aaron ben Elijah of Nicomedia (1328/9-1369), có lẽ là nhà thần học Kara'ite nổi bật nhất, được coi là đẳng cấp tương đương với Maimonides
    • Elijah Bashyazi (1420-1490), Hakham mã hóa luật Kara'ite
    • Yiṣḥaq b. Avraham of Troki, thế kỷ 16th người do thái và triết gia Lithuanian Kara'ite và viết những phân tích quan trọng và bảo vệ Do Thái giáo với Ki Tô Giáo tựa đề là Ḥizzuq Emunah (Pháo đài đức tin)
    • Mordecai Sultansky (1772-1862), nhà học giả nổi tiếng đã viết về thần học và nguồn gốc của người do thái Karaite

Thời kỳ cận đại[sửa | sửa mã nguồn]

Thế kỷ 18 và 19 (1700-1947 CE)

Adolph Joffe nhà cách mạng người Do Thái ở Nga

Thời kỳ đương đại[sửa | sửa mã nguồn]

Thế kỷ 20-21 (1948 CE-nay)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Do_Th%C3%A1i_Karaite