Wiki - KEONHACAI COPA

Bản mẫu:Văn minh

Yêu cầu bạn ghi tên mình vào đây. Xin đọc hướng dẫn tại Bản mẫu:Văn minh đã xóa thảo luận này của Yêu cầu bạn ghi tên người viết/Ip viết thảo luận mà bạn xóa bỏ vào đây. Xin đọc hướng dẫn tại Bản mẫu:Văn minh vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc Bạn không ghi lại thời gian xóa bằng năm dấu ~ (~~~~~). Yêu cầu bạn ghi vào để ghi rõ thời gian xóa thảo luận. Nếu bạn chưa rành cách sử dụng, xin xem hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Văn minh. Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng bản mẫu này khi bạn muốn để lại một thông báo khi bạn xoá thảo luận của một thành viên nào đó vì thảo luận này vi phạm thái độ văn minh, cư xử thiếu văn hóa và/hoặc tấn công cá nhân

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Văn minh |tên người viết thảo luận bị xóa |tên người xóa |năm dấu ~( ~~~~~ ) để thông báo thời gian xóa}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Bạn là Ví dụ. Người viết thảo luận vi phạm thái độ văn minh, cư xử thiếu văn hóa và/hoặc tấn công cá nhân là Ví dụ 2 thì bạn viết:

{{Văn minh |Ví dụ 2|Ví dụ|~~~~~}}

Tiêu bản sẽ hiện ra:

Ví dụ đã xóa thảo luận này của Ví dụ 2 vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 13:52, ngày 2 tháng 3 năm 2024 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.

Chú ý việc tên người dùng sẽ xuất hiện ngược thứ tự đưa vào tham số bản mẫu.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:V%C4%83n_minh