Wiki - KEONHACAI COPA

Bản mẫu:Thanh bên Người Do Thái và Do Thái giáo

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Thanh bên Người Do Thái và Do Thái giáo |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thanh bên Người Do Thái và Do Thái giáo |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Thanh bên Người Do Thái và Do Thái giáo |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thanh bên Người Do Thái và Do Thái giáo |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • tôn giáo, văn bản, cộng đồng, dân số, giáo phái, văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử, chính trị

Đổi hướng[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]


Bản mẫu:Hộp điều hướng Do Thái-Cơ Đốc

Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Thanh_b%C3%AAn_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Do_Th%C3%A1i_v%C3%A0_Do_Th%C3%A1i_gi%C3%A1o