Wiki - KEONHACAI COPA

Bản mẫu:Thanh bên Holocaust

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Thanh bên Holocaust |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thanh bên Holocaust |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Thanh bên Holocaust |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Thanh bên Holocaust |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • Responsiblity, Early, Victims, Ghettos, Atrocities, Camps,
    Resistance, Response, Aftermath, Lists, Resources, Remembrance

Xem thêm[sửa mã nguồn]


Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Thanh_b%C3%AAn_Holocaust