Wiki - KEONHACAI COPA

Bản mẫu:Hộp sơ khai

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các siêu bản mẫu
hộp thông báo (Mbox)
{{Ambox}}bài viết
{{Cmbox}}thể loại
{{Imbox}}hình
{{Fmbox}}thảo luận
{{Ombox}}chân / đầu trang
{{Mbox}}(auto-detect)
{{Asbox}}bài sơ khai
{{Dmbox}}trang định hướng

Đây là bản mẫu Hộp sơ khai (Asbox)[a], là siêu bản mẫu tiêu chuẩn để tạo ra và bảo trì tất cả các bản mẫu sơ khai trên toàn Wikipedia.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Hộp sơ khai
| image = 
| subject = 
| qualifier = 
| category = 
| name = 
}}

Cú pháp đầy đủ[sửa mã nguồn]

{{Hộp sơ khai
| image = 
| pix = 
| subject = 
| article = 
| qualifier = 
| category = 
| tempsort = 
| category1 = 
| tempsort1 = 
| category2 = 
| tempsort2 = 
| note = 
| name = {{thế:FULLPAGENAME}}
}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Dùng image[sửa mã nguồn]

{{Hộp sơ khai 
| image   = Viken våpen.svg
| pix    = 30
| subject  = [[Viken (county)|Viken]] location 
| qualifier = 
| category = Viken (county) geography stubs
| tempsort = 
| name   = Template:Viken-geo-stub
}}
produces:


Dùng iconcategory1[sửa mã nguồn]

Dùng icon cho phép linh hoạt hơn trong một số trường hợp hơn là imagepix, vì nó có thể được sử dụng với các bản mẫu.

{{Hộp sơ khai 
| icon = {{soccer icon|Wales|50}}
| subject = biographical
| qualifier = related to Welsh association football 
| category = Welsh football biography stubs
| tempsort = * 
| name = Template:Wales-footy-bio-stub
}}
produces:


Thanh điều hướng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này chứa:

{{Thanh điều hướng|{{{name}}}|mini=yes|style=position:absolute; right:15px; font-size:smaller; display:none;}}

…nghĩa là bản mẫu này có tạo ra cho các bản mẫu sơ khai một thanh điều hướng ba liên kết (X ·· S) nhưng được ẩn đi. Những người dùng muốn hiển thị ba liên kết này có thể thay đổi CSS cá nhân (xem hướng dẫn). Một tác dụng phụ là trang thảo luận không tồn tại của bản mẫu sơ khai sẽ hiện lên trong Đặc biệt:Trang cần thiết.

Dữ liệu bản mẫu[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Hộp sơ khai

Bản mẫu dùng để tạo và sửa các bản mẫu sơ khai.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Stub categorycategory

Thể loại xếp vào bài viết đặt bản mẫu sơ khai

Tên trangbắt buộc
Subjectsubject

Chủ đề của bản mẫu.

Không rõkhuyên dùng
Qualifierqualifier

The sub-subject of the stub template's category.

Không rõtùy chọn
Icon imageimage

Image to use as an icon in the template.

Tập tinkhuyên dùng
Icon at textimagealt

Alt text for the icon, especially for screen readers.

Mặc định
Stub icon
Không rõkhuyên dùng
Icon sizepix

Size at which to display the icon.

Không rõtùy chọn
Iconicon

Icon to show in the template.

Không rõkhuyên dùng
Page namearticle

Different term instead of 'article' to use in the template.

Không rõtùy chọn
Notenote

A small note about the stub shown underneath the main text.

Không rõtùy chọn
Template namename

The name of the template.

Không rõtùy chọn
Secondary stub categorycategory1

A secondary category into which this stub template puts pages.

Tên trangtùy chọn
Tertiary stub categorycategory#

A tertiary category into which this stub template puts pages.

Tên trangtùy chọn
Stub category sort prefixtempsort

If set to a value other than 'no', a prefix for sorting pages in the category.

Không rõtùy chọn
Tertiary stub category sort prefixtempsort#

If set to a value other than 'no', a prefix for sorting pages in the tertiary category.

Không rõtùy chọn

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Có 7 siêu bản mẫu trong gia đình hộp thông báo (Mbox):

 • {{Hộp thông báo}} (Ambox) – dùng cho không gian tên Chính (bài viết)
 • {{Hộp thông báo thể loại}} (Cmbox) – dùng cho không gian tên Thể loại
 • {{Hộp thông báo thảo luận}} (Tmbox) – dùng cho không gian tên Thảo luận
 • {{Hộp thông báo hình}} (Imbox) – dùng cho không gian tên Tập tin
 • {{Fmbox}} – các hộp thông báo dạng footer và header
 • {{Ombox}} – dùng cho các không gian tên khác (Thành viên, Wikipedia,…)
 • {{Mbox}} – tự động kiểm tra không gian tên, dành cho hộp thông báo được sử dụng tại nhiều không gian tên và do đó cần thay đổi kiểu tùy vào nơi chúng được dùng.

Siêu bản mẫu có liên quan gần:

 • {{Hộp sơ khai}} (Asbox) – siêu bản mẫu dành cho hệ thống bản mẫu sơ khai.
 • {{Dmbox}}, cho các hộp thông báo trên các trang định hướng hoặc trang chỉ mục.
 • {{Ivmbox}}, một hộp đơn giản có chiều rộng đầy đủ với nền ngà mặc định dành cho các thông điệp hoặc thông báo quan trọng.

Ghi chú[sửa mã nguồn]

 1. ^ Viết tắt của ([A]rticle [s]tub [box])
Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:H%E1%BB%99p_s%C6%A1_khai