Wiki - KEONHACAI COPA

Bản mẫu:Chờ xóa/doc

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Khi gặp một trang mà bạn cho là cần xóa nhanh, bạn có thể đặt tiêu bản này vào trang đó để những người quản lý khi kiểm tra Thể loại:Chờ xóa có thể biết và xóa giúp bạn.

Viết mã sau vào bài, hãy luôn nhớ đưa ra lý do xóa:

{{chờ xóa|lý do yêu cầu xóa}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]


Wiki - Keonhacai copa chuyên cung cấp kiến thức thể thao, keonhacai tỷ lệ kèo, bóng đá, khoa học, kiến thức hằng ngày được chúng tôi cập nhật mỗi ngày mà bạn có thể tìm kiếm tại đây có nguồn bài viết: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Ch%E1%BB%9D_x%C3%B3a/doc